Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Գիտություն » Հրատարակումներ » «Լինգվա» հրատարակումներ » ֆիզդաստիարակություն
Կատեգորիա ֆիզդաստիարակություն

ֆիզդաստիարակություն


Գրքի կազմը Ֆիզիկական վարժությունների դերը ուսանողի մտավոր աշխատանքի կազմակերպման գործում  Ուսումնական ձեռնարկ Ֆիզիկական վարժությունների դերը ուսանողի մտավոր աշխատանքի կազմակերպման գործում Ուսումնական ձեռնարկ

by S. Khachatryan


Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 3869

Գրքի կազմը Ուսանողի շարժողական ընդունակությունները և ժամանակաշրջանի պահանջները   Ուսումնական ձեռնարկ Ուսանողի շարժողական ընդունակությունները և ժամանակաշրջանի պահանջները Ուսումնական ձեռնարկ

by S. Khachatryan


Օգտվողի վարկանիշը: / 2

Այց: 3512

Գրքի կազմը Դեպի Արագած   Արշավային ուղեցույց Դեպի Արագած Արշավային ուղեցույց

by S. Malkhasyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 3

Այց: 3775

Գրքի կազմը Ուսանողուհիների ֆիզիկական զարգացման ուղիները Ուսանողուհիների ֆիզիկական զարգացման ուղիները

by S. Khachatryan


Օգտվողի վարկանիշը: / 3

Այց: 3833

Գրքի կազմը Ինչպես է մարդն օգտագործում ատոմային էներգիան Ինչպես է մարդն օգտագործում ատոմային էներգիան

by E. Sahakyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 3

Այց: 3894

Գրքի կազմը Ֆիզդաստիարակության հարցեր   Հանրապետական գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու Ֆիզդաստիարակության հարցեր Հանրապետական գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու
Օգտվողի վարկանիշը: / 3

Այց: 4076

Գրքի կազմը Ֆիզդաստիարակության հարցեր  (Հանրապետական գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու) Ֆիզդաստիարակության հարցեր (Հանրապետական գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու)
Օգտվողի վարկանիշը: / 2

Այց: 3613

Գրքի կազմը Ինչպես է ստեղծվել միջուկային զենքը   Ուսումնական ձեռնարկ Ինչպես է ստեղծվել միջուկային զենքը Ուսումնական ձեռնարկ

by E. Sahakyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 3831

Գրքի կազմը Մարդու բնապահպանական իրավունքները և կրթությունը   Գիտաժողովի նյութեր Մարդու բնապահպանական իրավունքները և կրթությունը Գիտաժողովի նյութեր
Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 4263

Գրքի կազմը Սեղանի Թենիս,  ԲՈՒՀ-երի ուսանողների համար Սեղանի Թենիս, ԲՈՒՀ-երի ուսանողների համար

by S. Malkhasyan, R. Begoyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 0

Այց: 3086

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ