Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Գիտություն » Հրատարակումներ » «Լինգվա» հրատարակումներ » Կրթություն » Կրթության կառավարում
Կատեգորիա Կրթության կառավարում

Կրթության կառավարում


Գրքի կազմը Ուսանողի ուղեցույց Ուսանողի ուղեցույց

by M. Avagyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 3

Այց: 6417

Գրքի կազմը Համալսարանում դիպլոմային աշխատանքների /բակալավրի թեզերի/, կուրսային աշխատանքների կատարման կանոնակարգ Համալսարանում դիպլոմային աշխատանքների /բակալավրի թեզերի/, կուրսային աշխատանքների կատարման կանոնակարգ

by A. Sargsyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 3

Այց: 6643

Գրքի կազմը Ռազմավարական ծրագիր 2006-2010թթ. Ռազմավարական ծրագիր 2006-2010թթ.
Օգտվողի վարկանիշը: / 2

Այց: 7112

Գրքի կազմը Ուսանողի ուղեցույց Ուսանողի ուղեցույց

by M. Avagyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 8

Այց: 6009

Գրքի կազմը Կրթության փիլիսոփայություն  Ձեռնարկ ուսանողների համար Կրթության փիլիսոփայություն Ձեռնարկ ուսանողների համար

by S. Khachatryan


Օգտվողի վարկանիշը: / 33

Այց: 10139

Գրքի կազմը Մարդկային ռեսուրսների կառավարում   Ձեռնարկ դասախոսների և ուսանողների համար Մարդկային ռեսուրսների կառավարում Ձեռնարկ դասախոսների և ուսանողների համար

by G. Avetisyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 39

Այց: 13401

Գրքի կազմը Ինչպես գրել գիտահետազոտական աշխատանք  /բակալավրիատի և մագիստրատուրայի անգլիական բաժիններում սովորող ուսանողների համար/ Ինչպես գրել գիտահետազոտական աշխատանք /բակալավրիատի և մագիստրատուրայի անգլիական բաժիններում սովորող ուսանողների համար/

by A. Apresyan, N. Gasparyan, R. Badeyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 5

Այց: 8182

Գրքի կազմը Ռազմավարական ծրագիր 2011-2015թթ. Ռազմավարական ծրագիր 2011-2015թթ.
Օգտվողի վարկանիշը: / 0

Այց: 5903

Գրքի կազմը Բարձրագույն կրթության համակարգի բարեփոխումները Հայաստանում. միջազգայնացում, արդիականացում, ներդաշնակեցում Բարձրագույն կրթության համակարգի բարեփոխումները Հայաստանում. միջազգայնացում, արդիականացում, ներդաշնակեցում
Օգտվողի վարկանիշը: / 17

Այց: 5846

Գրքի կազմը Բանբեր 2(22) Բանբեր 2(22)

Կրթության կառավարում


Օգտվողի վարկանիշը: / 6

Այց: 4766

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ