Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Գիտություն » Հրատարակումներ » «Լինգվա» հրատարակումներ » Գրականագիտություն » Եվրոպական երկրների գրականություն
Կատեգորիա Եվրոպական երկրների գրականություն

Եվրոպական երկրների գրականություն


Գրքի կազմը Արտասահմանյան գրականության էջեր /նվիրվում է Ա.Գասպարյանի ծննդյան 80 ամյակին/ Արտասահմանյան գրականության էջեր /նվիրվում է Ա.Գասպարյանի ծննդյան 80 ամյակին/
Օգտվողի վարկանիշը: / 4

Այց: 6559

Գրքի կազմը ԱՆՏԻԿ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ  Ուսումնական ձեռնարկ ԱՆՏԻԿ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ Ուսումնական ձեռնարկ

by N. Khachatryan


Օգտվողի վարկանիշը: / 10

Այց: 7288

Գրքի կազմը Արդի բանասիրության տեսական խնդիրներ  Պրակ 2 Հոդվածների ժողովածու /գրականագիտություն/ Արդի բանասիրության տեսական խնդիրներ Պրակ 2 Հոդվածների ժողովածու /գրականագիտություն/
Օգտվողի վարկանիշը: / 2

Այց: 6088

Գրքի կազմը Միջնադարի և Վերածննդի ֆրանսիական գրականություն Միջնադարի և Վերածննդի ֆրանսիական գրականություն

by N. Khachatryan


Օգտվողի վարկանիշը: / 12

Այց: 8170

Գրքի կազմը Ընթերցանության ձեռնարկ Ընթերցանության ձեռնարկ

by V. Stepanyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 2

Այց: 5749

Գրքի կազմը Արտասահմանյան գրականության էջեր  Գիտական հոդվածների ժողովածու Պրակ Գ Արտասահմանյան գրականության էջեր Գիտական հոդվածների ժողովածու Պրակ Գ
Օգտվողի վարկանիշը: / 4

Այց: 6298

Գրքի կազմը XII-XVII դարերի հարավեվրոպական պոեզիան XII-XVII դարերի հարավեվրոպական պոեզիան

by N. Ghoukasyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 4

Այց: 6083

Գրքի կազմը Ռոմանտիզմ. Արվեստ, փիլիսոփայություն, գրականություն  Միջազգային գիտաժողովի նյութեր Ռոմանտիզմ. Արվեստ, փիլիսոփայություն, գրականություն Միջազգային գիտաժողովի նյութեր
Օգտվողի վարկանիշը: / 13

Այց: 9155

Գրքի կազմը Գրականության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրները  /Բանասիրության հարցեր, Պրակ Գ/ Մաս I Գրականության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրները /Բանասիրության հարցեր, Պրակ Գ/ Մաս I
Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 5516

Գրքի կազմը Գրականության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրները  /Բանասիրության հարցեր, Պրակ Գ/ Մաս II Գրականության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրները /Բանասիրության հարցեր, Պրակ Գ/ Մաս II
Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 5685

Գրքի կազմը Գրականության և մշակույթի հոդվածների ընտրանի Գրականության և մշակույթի հոդվածների ընտրանի

by A. Jivelegov


Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 5108

Գրքի կազմը XVIII-XX-րդ դարերի գերմանական և ռուս գրականության համեմատական տիպաբանության հայեցակետերը XVIII-XX-րդ դարերի գերմանական և ռուս գրականության համեմատական տիպաբանության հայեցակետերը

by E. Karabegova


Օգտվողի վարկանիշը: / 6

Այց: 6088

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ