Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Գիտություն » Հրատարակումներ » «Լինգվա» հրատարակումներ » Լեզվաբանություն » Ռոմանագերմանական լեզուներ
Կատեգորիա Ռոմանագերմանական լեզուներ

Ռոմանագերմանական լեզուներ


Գրքի կազմը Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները /հայերեն, ռուսերեն, / Պրակ 1 /Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու/ Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները /հայերեն, ռուսերեն, / Պրակ 1 /Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու/
Օգտվողի վարկանիշը: / 3

Այց: 5141

Գրքի կազմը Արդի բանասիրության տեսական խնդիրներ /հայերեն, ռուսերեն, Զեկուցումների թեզիսներ Արդի բանասիրության տեսական խնդիրներ /հայերեն, ռուսերեն, Զեկուցումների թեզիսներ
Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 4929

Գրքի կազմը Անգլերենի ընթերցանության ձեռնարկ, I կուրս Անգլերենի ընթերցանության ձեռնարկ, I կուրս

by S. Margaryan, L. Manasyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 6

Այց: 5073

Գրքի կազմը Անգլերենի ընթերցանության ձեռնարկ /անգլերեն, / II կուրս Անգլերենի ընթերցանության ձեռնարկ /անգլերեն, / II կուրս

by N. Mnatsakanyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 2

Այց: 5014

Գրքի կազմը Անգլերենի ընթերցանության ձեռնարկ /անգլերեն, 2003թ./ II կուրս Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները /հայերեն, ռուսերեն, / Պրակ 2 /Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու/ Անգլերենի ընթերցանության ձեռնարկ /անգլերեն, 2003թ./ II կուրս Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները /հայերեն, ռուսերեն, / Պրակ 2 /Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու/
Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 6212

Գրքի կազմը Բանասիրության հարցեր /հայերեն, ռուսերեն,  Գիտական աշխատությունների ժողովածու Պրակ 1 Բանասիրության հարցեր /հայերեն, ռուսերեն, Գիտական աշխատությունների ժողովածու Պրակ 1
Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 4903

Գրքի կազմը Քննադատական մտքի զարգացման ձեռնարկ Քննադատական մտքի զարգացման ձեռնարկ

by S. Kananyan, R. Avetisyan, N. Sargsyan, L. Panyan, L. Hakobyan, H. Qajberuni, D. Hambardzumyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 5057

Գրքի կազմը Ժամանակակից գերմաներենի գունանշման հավելիմաստային առանձնահատկությունները Ժամանակակից գերմաներենի գունանշման հավելիմաստային առանձնահատկությունները

by T. Khojayan


Օգտվողի վարկանիշը: / 4

Այց: 5224

Գրքի կազմը Գրավոր խոսքի զարգացման ձեռնարկ Գրավոր խոսքի զարգացման ձեռնարկ

by S. Hovhannisyan, L. Badalyan, H. Tsulikyan, A. Tsulikyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 6

Այց: 5692

Գրքի կազմը Արդի բանասիրության տեսական խնդիրներ /հայերեն, ռուսերեն, Հոդվածների ժողովածու /լեզվաբանություն/ Պրակ 3 Արդի բանասիրության տեսական խնդիրներ /հայերեն, ռուսերեն, Հոդվածների ժողովածու /լեզվաբանություն/ Պրակ 3
Օգտվողի վարկանիշը: / 0

Այց: 4731

Գրքի կազմը  Անգլերենի քերականության դասընթաց /անգլերեն, I կուրս Անգլերենի քերականության դասընթաց /անգլերեն, I կուրս

by S. Kechyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 24

Այց: 6993

Գրքի կազմը Ռոմանագերմանական լեզվաբանություն /հայերեն, ռուսերեն,  Գիտական աշխատությունների ժողովածու Պրակ Ա Ռոմանագերմանական լեզվաբանություն /հայերեն, ռուսերեն, Գիտական աշխատությունների ժողովածու Պրակ Ա
Օգտվողի վարկանիշը: / 4

Այց: 5113

Գրքի կազմը Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները /հայերեն, ռուսերեն,  Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու Պրակ 3 Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները /հայերեն, ռուսերեն, Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու Պրակ 3
Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 4639

Գրքի կազմը Քերականական հմտությունների ձևավորումը անգլերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի, ուսուցման ընթացքում /հայերեն, Գործնական աշխատանքներ Քերականական հմտությունների ձևավորումը անգլերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի, ուսուցման ընթացքում /հայերեն, Գործնական աշխատանքներ

by A. Sargsyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 2

Այց: 5787

Գրքի կազմը Անգլերենի, գերմաներենի և հայերենի փոխներթափանցող քերականական երևույթների համեմատական վերլուծությունը որպես ուսուցման դժվարությունները բացահայտելու նախապայման Անգլերենի, գերմաներենի և հայերենի փոխներթափանցող քերականական երևույթների համեմատական վերլուծությունը որպես ուսուցման դժվարությունները բացահայտելու նախապայման

by A. Sargsyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 5

Այց: 5748

Գրքի կազմը Բանասիրության հարցեր /ռուսերեն,  Գիտական աշխատություններ Պրակ 1 Բանասիրության հարցեր /ռուսերեն, Գիտական աշխատություններ Պրակ 1
Օգտվողի վարկանիշը: / 0

Այց: 4902

Գրքի կազմը Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները /հայերեն, ռուսերեն, Պրակ 4 Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները /հայերեն, ռուսերեն, Պրակ 4
Օգտվողի վարկանիշը: / 0

Այց: 5223

Գրքի կազմը Գրավոր խոսքի հմտությունների զարգացման ձեռնարկ Գրավոր խոսքի հմտությունների զարգացման ձեռնարկ

by S. Karapetyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 3

Այց: 4851

Գրքի կազմը Գրավոր խոսքի զարգացման ձեռնարկ /մաս Բ/ /անգլերեն,  Էսսեներ գրելու հմտությունների ձեռքբերում Գրավոր խոսքի զարգացման ձեռնարկ /մաս Բ/ /անգլերեն, Էսսեներ գրելու հմտությունների ձեռքբերում

by S. Martirosyan, M. Ter-Ghazaryan, L. Badalyan, H. Tsulikyan, A. Tsulikyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 5115

Գրքի կազմը Տնային ընթերցանության ձեռնարկ /անգլերեն, /Օտար լեզուների ֆակուլտետի ֆրանսերեն և գերմաներեն լեզուների բաժնի III, IVկուրսերի ուսանողների համար/ Տնային ընթերցանության ձեռնարկ /անգլերեն, /Օտար լեզուների ֆակուլտետի ֆրանսերեն և գերմաներեն լեզուների բաժնի III, IVկուրսերի ուսանողների համար/

by A. Babayan


Օգտվողի վարկանիշը: / 3

Այց: 5134

Գրքի կազմը Ռոմանագերմանական լեզվաբանություն /հայերեն, ռուսերեն, Գիտական աշխատությունների ժողովածու Պրակ Բ Ռոմանագերմանական լեզվաբանություն /հայերեն, ռուսերեն, Գիտական աշխատությունների ժողովածու Պրակ Բ
Օգտվողի վարկանիշը: / 0

Այց: 4772

Գրքի կազմը Քերականական և ուղղագրական վարժությունների ձեռնարկ /  Իսպաներենի ուսուցման նախնական փուլ Քերականական և ուղղագրական վարժությունների ձեռնարկ / Իսպաներենի ուսուցման նախնական փուլ

by E. Hovakimyan, M. Grigoryan, S. Babayan, V. Saroyan, M. Baghramyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 8

Այց: 5951

Գրքի կազմը Արդի բանասիրության խնդիրները /հայերեն, ռուսերեն/ Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու Պրակ 5 Արդի բանասիրության խնդիրները /հայերեն, ռուսերեն/ Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու Պրակ 5
Օգտվողի վարկանիշը: / 0

Այց: 5089

Գրքի կազմը Կարդալ, մտածել, խոսել և գրել Կարդալ, մտածել, խոսել և գրել

by N. Glotova, M. Yeghizaryan, G. Makaryan


Օգտվողի վարկանիշը: / 3

Այց: 4903

Գրքի կազմը Անգլերեն լեզվի հասարակական-քաղաքական բառագիտության ձեռնարկ /անգլերեն, ռուսերեն Անգլերեն լեզվի հասարակական-քաղաքական բառագիտության ձեռնարկ /անգլերեն, ռուսերեն

by N. Karakhanova


Օգտվողի վարկանիշը: / 3

Այց: 4865

Գրքի կազմը Անգլերեն լեզվի քերականության ձեռնարկ. Ձևաբանություն Անգլերեն լեզվի քերականության ձեռնարկ. Ձևաբանություն

by T. Beklyarova


Օգտվողի վարկանիշը: / 10

Այց: 7880

Գրքի կազմը Գործնական իսպաներենի ուսումնական ձեռնարկ / /բառապաշար, քերականություն, ուղղագրություն III-Iv կուրսերի համար/ Գործնական իսպաներենի ուսումնական ձեռնարկ / /բառապաշար, քերականություն, ուղղագրություն III-Iv կուրսերի համար/

by V. Saroyan, S. Babayan, M. Grigoryan, M. Baghramyan, E. Hovakimyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 14

Այց: 6640

Գրքի կազմը Անգլերենի ընթերցանություն հաղորդակցման համար I կուրս Անգլերենի ընթերցանություն հաղորդակցման համար I կուրս

by E. Manasyan, S. Margaryan, A. Jraghatspanyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 5

Այց: 5157

Գրքի կազմը Արդի բանասիրության հիմանխնդիրները / /Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու/ Արդի բանասիրության հիմանխնդիրները / /Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու/
Օգտվողի վարկանիշը: / 0

Այց: 4571

Գրքի կազմը Ֆրանսերենի դասագիրք                      / 2-րդ կուրսի ուսանողների համար Ֆրանսերենի դասագիրք / 2-րդ կուրսի ուսանողների համար

by V. Ghambaryan, A. Kaplanyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 10

Այց: 5228

Գրքի կազմը Ֆրանսերենի դասագիրք                        /ֆրանսերեն, 2-րդ կուրսի ուսանողների համար Ֆրանսերենի դասագիրք /ֆրանսերեն, 2-րդ կուրսի ուսանողների համար

by A. Davtyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 3

Այց: 5613

Գրքի կազմը Լեզուն` մշակույթի միջոցով / Թեզիսներ 3-5 հունիսի Լեզուն` մշակույթի միջոցով / Թեզիսներ 3-5 հունիսի
Օգտվողի վարկանիշը: / 0

Այց: 4865

Գրքի կազմը Ռոմանագերմանական լեզվաբանություն. տեսություն, մանկավարժություն և դասավանդման մեթոդիկա Ռոմանագերմանական լեզվաբանություն. տեսություն, մանկավարժություն և դասավանդման մեթոդիկա
Օգտվողի վարկանիշը: / 0

Այց: 5329

Գրքի կազմը Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու / Պրակ 7 Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու / Պրակ 7
Օգտվողի վարկանիշը: / 0

Այց: 5306

Գրքի կազմը Հայ-ֆրանսիական լեզվամշակութային առնչություններ /ֆրանսերեն, հայերեն, Ֆրանսիայում Հայաստանի տարվա միջոցառումների շրջանակներում կազմակերպված գիտաժողովի նյութեր Հայ-ֆրանսիական լեզվամշակութային առնչություններ /ֆրանսերեն, հայերեն, Ֆրանսիայում Հայաստանի տարվա միջոցառումների շրջանակներում կազմակերպված գիտաժողովի նյութեր

by I. Atajanyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 5372

Գրքի կազմը Անգլերենի ընթերցանության ձեռնարկ 2-րդ կուրս Անգլերենի ընթերցանության ձեռնարկ 2-րդ կուրս

by N. Mnatsakanyan, S. Kechechyan, L. Sargsyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 0

Այց: 5401

Գրքի կազմը Ունկնդրելու և արտասանական հմտությունների զարգացում Ունկնդրելու և արտասանական հմտությունների զարգացում

by H. Tovmasyan, M. Kocharyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 5535

Գրքի կազմը Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու / Պրակ 8 Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու / Պրակ 8
Օգտվողի վարկանիշը: / 0

Այց: 5156

Գրքի կազմը Քաղաքավարի արտահայտությունների անգլերեն-հայերեն ուղեցույց Քաղաքավարի արտահայտությունների անգլերեն-հայերեն ուղեցույց

by T. Kharatyan, G. Hovhannisyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 2

Այց: 5140

Գրքի կազմը Ընթերցելու կարողությունների զարգացում Ընթերցելու կարողությունների զարգացում

by A. Babayan, R. Muradyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 0

Այց: 4533

Գրքի կազմը Բուլղարական հեքիաթներ Բուլղարական հեքիաթներ
Օգտվողի վարկանիշը: / 2

Այց: 5400

Գրքի կազմը Անգլերենի դասագիրք լեզվաբանական բուհերի բարձր կուրսերի համար Անգլերենի դասագիրք լեզվաբանական բուհերի բարձր կուրսերի համար

by N. Glotova, N. Ghasabyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 6

Այց: 5728

Գրքի կազմը Աշխարհի լեզվական պատկերը Ֆրանկոֆոնիայի շաբաթվա շրջանակներում կազմակերպված միջազգային գիտաժողովի նյութեր Աշխարհի լեզվական պատկերը Ֆրանկոֆոնիայի շաբաթվա շրջանակներում կազմակերպված միջազգային գիտաժողովի նյութեր
Օգտվողի վարկանիշը: / 4

Այց: 5217

Գրքի կազմը Արդի ֆրանսերենի ոճաբանություն /բանադարձումներ և դարձույթներ/ Արդի ֆրանսերենի ոճաբանություն /բանադարձումներ և դարձույթներ/

by A. Barlezizyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 12

Այց: 5937

Գրքի կազմը Ռոմանգերմանական լեզվաբանության հիմնախնդիրներ Ռոմանգերմանական լեզվաբանության հիմնախնդիրներ
Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 4751

Գրքի կազմը Ժամանակակից ֆրանսերենի նորաբանությունների բառարան /հայերեն համարժեքներով/ Ժամանակակից ֆրանսերենի նորաբանությունների բառարան /հայերեն համարժեքներով/

by N. Hovakimyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 11

Այց: 5881

Գրքի կազմը Ֆրանսերենի դասագիրք առաջին կուրսի ուսանողների համար Ֆրանսերենի դասագիրք առաջին կուրսի ուսանողների համար

by S. Galstyan, R. Galstyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 15

Այց: 5706

Գրքի կազմը ԱՇԽԱՐՀԻ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ - ՖՐԱՆԿՈՖՈՆԻԱՅԻ ՇԱԲԱԹՎԱ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ ԱՇԽԱՐՀԻ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ - ՖՐԱՆԿՈՖՈՆԻԱՅԻ ՇԱԲԱԹՎԱ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 4738

Գրքի կազմը Ածականի փոխակերպումը մակբայի և նրա գործառական առանձնահատկությունները ժամանակակից ֆրանսերենում Ածականի փոխակերպումը մակբայի և նրա գործառական առանձնահատկությունները ժամանակակից ֆրանսերենում
Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 4425

Գրքի կազմը 500 Ամերիկյան Դարձվածքային արտահայտություններ 500 Ամերիկյան Դարձվածքային արտահայտություններ

by K. Velyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 6

Այց: 4532

Գրքի կազմը Բանբեր 1(21) Բանբեր 1(21)

Ռոմանագերմանական բանասիրություն


Օգտվողի վարկանիշը: / 3

Այց: 3906

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ