ԲԱՆԲԵՐ ԵՐԵՎԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

Տպել

2018թ.

1-44-2018 Բանբեր Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի: 
Լեզվաբանություն և բանասիրություն 1(44)
banber_2-43 Բանբեր Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի: 
Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ 2(43)


2017թ.

1-42-2017 Բանբեր Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի: 
Լեզվաբանություն և բանասիրություն 1(42)
2-41-2017 Բանբեր Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի:
Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ 2(41)
1-40-2017 Բանբեր Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի: Լեզվաբանություն և բանասիրություն  1(40) 2-39-2017 Բանբեր Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի: Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ 2(39)


2016թ.

1-38-2016 Բանբեր Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի:
Լեզվաբանություն և բանասիրություն 1(38)
2-37-2016 Բանբեր Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի:
Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ 2(37)
1-36-2016 Բանբեր Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի: Բանասիրություն, լեզվաբանություն 1(36) 2-35-2016 Բանբեր Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի:
Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ 2(35)2015թ.

1-34-2015 Բանբեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան
պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի: Բանասիրություն,
լեզվաբանություն: 1 (34)
2-33-2015 Բանբեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան
պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի: Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ 2 (33)
1-32-2015 Բանբեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի: Բանասիրություն, լեզվաբանություն: 1 (32)

2014 թ. մարտի 1-ից ԵՊԼՀ Բանբերը ներառվել է ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից սահմանված ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցակում /տե՛ս՝ http://boh.am/periodicals.php?langid=1 /


ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄ

«Բանբեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի» պարբերականը հրատարակվում է երկու ուղղություններով՝ «Լեզվաբանություն և բանասիրություն», «Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ»:

«Բանբեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի» պարբերականը յուրաքանչյուր ուղղությամբ  տարեկան հրատարակվում է  երկու պրակ:

«Բանբեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի» պարբերականի ընդհանուր խմբագրական խորհրդի կազմը (պարբերականի երկու ուղղությունների համար)՝

«Լեզվաբանություն և բանասիրություն» ուղղության խմբագրական կազմը՝

«Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ» ուղղության խմբագրական կազմը՝
Համաձայն ԵՊԼՀ 14.02.2014թ. հ. 23 ռեկտորատի որոշման՝ ԵՊԼՀ Բանբերում տպագրվող հոդվածների համար սահմանվել են հետևյալ գները՝

  1. դասախոսների տրամադրած հոդվածների 1 էջի համար՝ 1000 ՀՀ դրամ,
  2. սովորողների տրամադրած հոդվածների մեկ էջի համար՝ 700 ՀՀ դրամ:

ԵՊԼՀ Բանբերում տպագրվող հոդվածների համար նախատեսված տեխնիկական պահանջները


ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ


ԵՊԼՀ Բանբեր պարբերականի պատասխանատու՝ Հասմիկ Փիլավջյան
Հեռ.՝ +37410532239
էլ. հասցե՝ sciencesec@brusov.am
Գիտական մաս /1-ին մասնաշենք, 304 սենյակ/