Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Գիտություն » Հետբուհական կրթություն » Պաշտոնական տեղեկատվություն

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Նամակ գրել Տպել PDF

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանը հայտարարում է 2017/2018 ուսումնական տարվա հայցորդների ընդունելություն

Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանը հայտարարում է 2017/2018 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն՝ հետևյալ մասնագիտությամբ.
  1. Արտասահմանյան  գրականություն  /Ժ.01.07/ - 1 տեղ


Փաստաթղթերի ընդունումը մինչև սույն թվականի հունիսի 3-ը ժամը 17.00 ներառյալ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 010532239 հեռախոսահամարով:
 


Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանը հայտարարում է 2016/2017 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն՝ հետևյալ մասնագիտություններով.

1.Ժ.01.07 Արտասահմանյան գրականություն                      - 1 տեղ
2.Ժ.02.07 Գերմանական լեզուներ/Անգլերեն/                     - 1տեղ
3.Ժ.02.07 Գերմանական լեզուներ/Գերմաներեն/                 - 1տեղ
4.ԺԳ.00.01 Մանկավարժության տեսություն և պատմություն   - 1 տեղ
5.ԺԳ.00.02 Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա  - 1 տեղ
6.ԻԳ.00.02 Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ      - 1 տեղ
7.ԻԳ.00.04 Միջազգային հարաբերություններ                       - 1 տեղ

Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև սույն թվականի հոկտեմբերի 29-ը (ներառյալ), ժամը 17.00
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 010 532239 հեռախոսահամարով:

ԵՊԼՀ-ն հայտարարում է 2016/2017 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն` հետևյալ մասնագիտությամբ.

1.  Ժ.02.07 Գերմանական լեզուներ (անգլերեն) – 1 տեղ

Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև սույն թվականի հունիսի 4-ը (ներառյալ), ժամը 17.00
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 010 532239 հեռախոսահամարով:

ԵՊԼՀ-ն հայտարարում է 2015/2016 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն` հետևյալ մասնագիտություններով.

1.    Ժ.02.07 Գերմանական լեզուներ (անգլերեն) – 1 տեղ

2.    ԺԳ.00.01 Մանկավարժության տեսություն և պատմություն – 1 տեղ

Դիմումների ընդունումն ավարտվում է ս.թ. հունիսի 4-ին ժամը 17.00-ին:

Տեղեկությունների համար զանգահարել ԵՊԼՀ գիտական մաս՝ (010) 532239 հեռախոսահամարով:


2014-2015 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի ընդունելության քննությունների անցումային շեմերի ՀՐԱՄԱՆ


2013-2014 ուսումնական տարվա աշնանային քննաշրջանի թեկնածուական որակավորման քննությունների ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

2013-2014 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունների ժամանակացույց


2013-2014 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելության հայտարարությունը՝ հրապարակված «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթում (05.10.20132թ., N179)


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 2013-2014 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի տեղերի վերաբերյալ


2013-2014 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելության հայտարարությանը՝ հրապարակված «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթում (04.05.2013թ, N 83): 

2012-2013 ուս. տարվա  գարնանային քննաշրջանի թեկնածուական որակավորման քննությունների և ստուգարքի ժամանակացույց /հունիսի 6-28, 2013թ./


Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարում համաձայն ԲՈՀ-ի 15.04.2013թ, Լ.51Ա հրամանի ստեղծվել է Ժ.02.07 Գերմանական լեզուներ /Գերմաներեն/ մասնագիտական որակավորման քննության հանձնաժողով հետևյալ կազմով՝ բ.գ.դ., Ռաբանուս Շտեֆան Յ., բ.գ.թ., Ղազարյան Է.Հ., բ.գ.թ., Խոջայան Թ.Հ.


2013/2014 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի ընդունելության քննություններիր անցումային շեմերը


2012-2013 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունների ժամանակացույց


2012-2013 ուսումնական տարվա աշնանային քննաշրջանի թեկնածուական որակավորման քննությունների ժամանակացույց

2012/2013 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունների ժամանակացույց

 

2011-2012 ուս. տարվա  գարնանային քննաշրջանի թեկնածուական որակավորման քննությունների և ստուգարքների ժամանակացույց

 

Համալսարանն ունի թեկնածուական որակավորման քննություններ 15 առարկայական հանձնաժողով: ԲՈՀ-ի 13.04.2012թ., 86Ա հրամանի համաձայն ձևավորվել են թեկնածուական որակավորման քննությունների և ստուգարքների հետևյալ ընդունող հանձնաժողովները:


2012/2013 ուսումնական տարվա համար ՀՀԿԳ նախարարության կողմից հատկացվել է անվճար հիմունքով  առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի 2 տեղ`  համեմատական և տիպաբանական լեզվաբանություն և  գերմանական լեզուներ /Անգլերեն/ մասնագիտություններով: /Կից ներկայացվում ենք տեղեկատվությունը/


Հրաման 2012թ-ի հունվար ամսից սկսած կրեդիտային համակարգով ձևակերպված հայցորդների վարձավճարների 1-ին կիսամյակի վարձի գանձման մասին


Այսուհետ Սեղմագրի 2-րդ էջում խորհրդի համարի հետ պարտադիր պետք է նշվի նաև խորհրդի լրիվ անվանումը (Տես` Սեղմագրի ձևավորման պահանջները http://boh.am/news_view.php?arch=&id=144&langid=1)


Սահմանվել է ԵՊԼՀ-ում կրեդիտային համակարգում սովորող հայցորդի մեկ կրեդիտի արժեքի գումարը, որը կազմում է 4200 դրամ:


ԵՊԼՀ-ի ռեկտորատի 24.02.2012թ.-ի N22 նիստով հաստատվել է ասպիրանտուրայի/հայցորդության ընդունելության, ուսուցման և կրեդիտների կուտակման կանոնակարգի լրաշակված տարբերակը:/Կարգին ծանոթանալու համար սեղմել այստեղ/


ՀՀ ԿԳ նախարարի կողմից հաստատվել է 2012/2013 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի ընդունելության քննությունների անցումային շեմերը:


Հաստատվել է ՀՀ ԿԳՆ-ի 2006թ-ի սեպտեմբերի 15-ի ասպիրանտուրայի ընդունելության կարգում լրացումը, ըստ որի, եթե ասպիրանտուրայի հավանական դիմորդը մինչև 2011 դեկտեմբերի 31-ը հանձնել է քննությունը օտար լեզու /անգլերեն՝ TOEFL/ ապա ընդունելի է iTP տարբերակը: 2012թ-ի հունվարի 1-ից ընդունելի է TOEFL iBT տարբերակը:ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


2012-2013 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի ընդունելության հայտարարություն


2012/2013 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի ընդունելության տեղերի հայտերի մասին: /Կից ներկայացվում է հավելվածները/


ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Թեկնածուական որակավորման քննությունների կամ ստուգարքների դիմումի Էլ. տարբերակը


2011-2012 ուս. տարվա աշնանային քննաշրջանի թեկնածուական որակավորման քննությունների և ստուգարքների ժամանակացույց


2011-2012 ուս. տարվա հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունների ժամանակացույց

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ