Գնումների հայտարարություններ

Տպել


Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան հիմնադրամի 2017թ. փոփոխված գնումների պլան (Հրապարակված է 31/08/2017 -ից անժամկետ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/19 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին համառոտ տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 27/06/2017-ից անժամկետ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/20 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին համառոտ տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 27/06/2017-ից անժամկետ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/20 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին համառոտ տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 20/06/2017 -ից մինչև 25/06/2017 ժամը 00:00 ներառյալ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/19 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին համառոտ տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 20/06/2017 -ից մինչև 25/06/2017 ժամը 00:00 ներառյալ)

«ԵՊԼՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/19» ծածկագրով գնանշման հարցման բացման նիստի արձանագրություն (14/06/2017-ից անժամկետ)

«ԵՊԼՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/19» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարություն (14/06/2017-ից անժամկետ)

«ԵՊԼՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/20» ծածկագրով գնանշման հարցման բացման նիստի արձանագրություն (13/06/2017-ից անժամկետ)


«ԵՊԼՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/20» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարություն (13/06/2017-ից անժամկետ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, հայտարարում է <ԵՊԼՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/19> ծածկագրով գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով: (Հրապարակված է 07/06/2017 -ից մինչև 14/06/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

<Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան> ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կնքված <ԵՊԼՀ-ԳՄԱՊՁԲ-17/18> ծածկագրով պայմանագրի մասին տեղեկատվություն (Հրապարակված է 07/06/2017 -ից անժամկետ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, հայտարարում է <ԵՊԼՀ-ԳՀԱՊՁԲ-17/20> ծածկագրով գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով: (Հրապարակված է 06/06/2017 -ից մինչև 13/06/2017 ժամը 15:00 ներառյալ )

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում է <ԵՊԼՀ-ԳՀԾՁԲ-17/16> կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 06/06/2017 -ից անժամկետ)

Գնումների պլանի փոփոխություն-7 (Հրապարակված է 06/06/2017 -ից անժամկետ)

«ԵՊԼՀ-ԳՄԱՊՁԲ-17/17» ծածկագրով գնանշման հարցման չկայացած հայտարարելու մասին (02/06/2017-ից անժամկետ)

«ԵՊԼՀ-ԳՄԱՊՁԲ-17/18» ծածկագրով գնանշման հարցման բացման նիստի արձանագրություն (30/05/2017-ից անժամկետ)

«ԵՊԼՀ-ԳՄԱՊՁԲ-17/18» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարություն (30/05/2017-ից անժամկետ)

«ԵՊԼՀ-ԳՄԱՊՁԲ-17/17» ծածկագրով գնանշման հարցման բացման նիստի արձանագրություն (30/05/2017-ից անժամկետ)

«ԵՊԼՀ-ԳՄԱՊՁԲ-17/17» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարություն (30/05/2017-ից անժամկետ)


«ԵՊԼՀ-ԳՀԾՁԲ-17/16» ծածկագրով գնանշման հարցման բացման նիստի արձանագրություն
(23/05/2017-ից անժամկետ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, հայտարարում է «սննդամթերքի» ձեռքբերման գնանշման հարցման ընթացակարգ։ (Հրապարակված է 23/05/2017 -ից մինչև 30/05/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, հայտարարում է «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման գնանշման հարցման ընթացակարգի փոփոխություն։ (Հրապարակված է 23/05/2017 -ից մինչև 30/05/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, հայտարարում է «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման գնանշման հարցման ընթացակարգ։ (Հրապարակված է 22/05/2017 -ից մինչև 29/05/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան՚՚ ՊՈԱԿ-ի 2017թ գնումների պլանի փոփոխություն
(Հրապարակված է 22/05/2017 -ից անժամկետ)


Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 17/05/2017 -ից անժամկետ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում,rn հայտարարում է գնանշման հարցման ընթացակարգ։rn (Հրապարակված է 17/05/2017 -ից մինչև 22/05/2017 ժամը 15:00 ներառյալ )

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան՚՚ ՊՈԱԿ-ի 2017թ գնումների պլանի փոփոխություն (Հրապարակված է 17/05/2017 -ից անժամկետ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում է չկայացած ընթացակարգի մասին տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 11/05/2017 -ից անժամկետ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ԵՊԼՀ-ՇՀԱՇՁԲ-17/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը: (Հրապարակված է 11/05/2017 -ից մինչև 16/05/2017 ժամը 00:00 ներառյալ)

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ԱՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՀՐԱՎԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ (Հրապարակված է 21/04/2017 -ից)

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ԱՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ
(Հրապարակված է 27/04/2017 -ից մինչև 11/05/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 26/04/2017 -ից անժամկետ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 26/04/2017 -ից անժամկետ)

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 26/04/2017 -ից անժամկետ)

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ԱՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ
(Հրապարակված է 21/04/2017 -ից մինչև 04/05/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ԵՊԼՀ-ՇՀԱՊՁԲ-17/09 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը: (Հրապարակված է 20/04/2017 -ից մինչև 25/04/2017 ժամը 00:00 ներառյալ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ԵՊԼՀ-ՊԸԾՁԲ-17/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը: (Հրապարակված է 20/04/2017 -ից մինչև 25/04/2017 ժամը 00:00 ներառյալ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում է չկայացած ընթացակարգի մասին տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 20/04/2017 -ից անժամկետ)«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 20/04/2017 -ից անժամկետ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ԵՊԼՀ-ՇՀԱՊՁԲ-17/12 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը: (Հրապարակված է 20/04/2017 -ից մինչև 25/04/2017 ժամը 00:00 ներառյալ)

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 19/04/2017 -ից անժամկետ)

«Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ՇՀԱՊՁԲ-17/08 ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին համառոտ տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 14/04/2017 -ից մինչև 19/04/2017 ժամը 00:00 ներառյալ)

«Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ՇՀԱՊՁԲ-17/07 ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին համառոտ տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 13/04/2017 -ից մինչև 18/04/2017 ժամը 00:00 ներառյալ)

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ
(Հրապարակված է 12/04/2017 -ից մինչև 26/04/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 12/04/2017 -ից անժամկետ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը: (Հրապարակված է 05/04/2017 -ից մինչև 10/04/2017 ժամը 00:00 ներառյալ)

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ` «ԳՐԵՆԱԿԱՆ ՊԻՏՈՒՅՔՆԵՐ և ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ (Հրապարակված է 05/04/2017 -ից մինչև 14/04/2017 ժամը 14:00 ներառյալ)

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ` «ԱՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ
(Հրապարակված է 05/04/2017 -ից մինչև 14/04/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 30/03/2017 -ից անժամկետ)

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, հայտարարում է պարզեցված ընթացակարգ Պահնորդական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով։
(Հրապարակված է 30/03/2017 -ից մինչև 11/04/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ` «ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՍԱՆՀԻԳԻԵՆԻԿ և ԼՎԱՑՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ (Հրապարակված է 30/03/2017 -ից մինչև 10/04/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ` «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ և ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ և ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ (Հրապարակված է 29/03/2017 -ից մինչև 09/04/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ ներկայացնում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 30/03/2017 -ից անժամկետ)ՙԵրևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան՚՚ ՊՈԱԿ-ի 2017թ գնումների պլանի փոփոխություն (Հրապարակված է 28/03/2017 -ից անժամկետ)

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` « ՎԱՌԵԼԻՔԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ (Հրապարակված է 28/03/2017 -ից մինչև 06/04/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ (Հրապարակված է 20/03/2017 -ից մինչև 23/03/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարությունը (Հրապարակված է 20/03/2017 -ից անժամկետ)

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ԱՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ (Հրապարակված է 16/03/2017 -ից մինչև 27/03/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2017թ գնումների պլանի փոփոխություն
(Հրապարակված է 10/03/2017 -ից անժամկետ)

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը, ներկայացնում է հայտարարված գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասինտեղեկատվությունը։
(Հրապարակված է 02/03/2017 -ից անժամկետ)


«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2017թ գնումների պլանш փոփոխություն (Հրապարակված է 27/02/2017 -ից անժամկետ)

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`«ԱՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ (Հրապարակված է 27/02/2017 -ից մինչև 09/03/2017 ժամը 15:00 ներառյալ)

«Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ՇՀԱՊՁԲ-17/02 ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգով պայմանագրեր կնքելու որոշման մասին համառոտ տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 20/02/2017 -ից մինչև 25/02/2017 ժամը 00:00 ներառյալ)

ԵՊԼՀ-ՇՀԱՊՁԲ-17/02 ծածկագրով ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն (Հրապարակված է 08.02.2017թ.-ին)

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ` «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ և ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ և ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ ( Հրապարակված է 30/01/2017 -ից մինչև 08/02/2017 ժամը 15:00 ներառյալ )«Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/01 ծածկագրով հայտարարված ԲԸԱՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։
(Հրապարակված է 27/01/2017 -ից անժամկետ)


ԵՊԼՀ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/01 ծածկագրով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն ( Հրապարակված է 25/01/2017 -ից անժամկետ)

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ ( Հրապարակված է 20/01/2017 -ից մինչև 24/01/2017 ժամը 15:00 ներառյալ )

«Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտականrnհամալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-rnՇՀԱՊՁԲ-16/36 ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասինrnտեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 22/12/2016 -ից անժամկետ)

«Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/36 ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգով պայմանագրեր կնքելու որոշման մասին համառոտ տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 12/12/2016 -ից մինչև 17/12/2016 ժամը 00:00 ներառյալ)

ԵՊԼՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/36 ծածկագրով ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն (Հրապարակված է 08.12.2016թ.-ին)

«Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-rnՇՀԱՊՁԲ-16/32 ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը։ ( Հրապարակված է 29/11/2016 -ից անժամկետ )

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ` «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ և ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ և ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ ( Հրապարակված է 28/11/2016 -ից մինչև 07/12/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )

«Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/32 ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգով պայմանագրեր կնքելու որոշման մասին համառոտ տեղեկատվությունը։ ( Հրապարակված է 22/11/2016 -ից մինչև 27/11/2016 ժամը 00:00 ներառյալ )

«Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/35 ծածկագրով հայտարարված ԲԸԱՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 21/11/2016 -ից անժամկետ )

Բացման նիստի արձանագրություն (Հրապարակված է 16/11/2016-ին)

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ ( Հրապարակված է -ից մինչև 16/11/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )
ՙՙԵրևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան՚՚ ՊՈԱԿ-ի 2016թ գնումների պլանի փոփոխություն ( Հրապարակված է 10/11/2016 -ից անժամկետ )

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ` «ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ԿԱՀՈՒՅՔԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ( Հրապարակված է 04/11/2016 -ից մինչև 15/11/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ` «ԿԱՀՈՒՅՔԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ ( Հրապարակված է 01/11/2016 -ից մինչև 10/11/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻr ( Հրապարակված է 27/10/2016 -ից մինչև 01/11/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )

Գնումների պլանի փոփոխություն-6

«Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/28 ծածկագրով ԲԸԱՀ ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին համառոտ տեղեկատվությունը։ ( Հրապարակված է 18/10/2016 -ից անժամկետ )

«Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտականrnհամալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-rnԲԸԱՀԾՁԲ-16/27 ծածկագրով հայտարարված ԲԸԱՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրիrnմասին տեղեկատվությունը։ ( Հրապարակված է 18/10/2016 -ից անժամկետ )

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ԱՎԻԱՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻrn ( Հրապարակված է 17/10/2016 -ից մինչև 19/10/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ԱՎԻԱՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ Հ Ր Ա Վ Ե Րrnrn ( Հրապարակված է 13/10/2016 -ից մինչև 15/10/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ԱՎԻԱՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻrnrn ( Հրապարակված է 10/10/2016 -ից մինչև 12/10/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )

«Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտականrnհամալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-rnԲԸԱՀԾՁԲ-16/26 ծածկագրով հայտարարված ԲԸԱՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրիrnմասին տեղեկատվությունը։ ( Հրապարակված է 10/10/2016 -ից անժամկետ )

«Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտականrnհամալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-rnՊԸԱՇՁԲ-16/24 ծածկագրով հայտարարված պարզեցված ընթացակարգի արդյունքում կնքվածrnպայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը։ ( Հրապարակված է 30/09/2016 -ից անժամկետ )

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ԱՎԻԱՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ Հ Ր Ա Վ Ե Րrnrn (Արդիական է 30/09/2016 -ից մինչև 04/10/2016 ժամը 15:00 ներառյալ

«Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտականrnհամալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ՊԸԱՇՁԲ-16/24 ծածկագրով հայտարարված պարզեցված ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։ ( Հրապարակված է 30/09/2016 -ից անժամկետ )

Համալսարանի կաթսայատան վերազիննման աշխատանքներ (Արդիական է 06/09/2016 -ից մինչև 17/09/2016 ժամը 15:00 ներառյալ)

Գնումների պլանի փոփոխություն-5

TEMPUS ALIGN դրամաշնորհ ծրագրի շրջանակներում համակարգչային սարքավորումներ և օժանդակ նյութեր ձեռքբերում
(Արդիական է 19/07/2016 -ից մինչև 26/07/2016 ժամը 12:00 ներառյալ)

Տպագրական աշխատանքներ (Արդիական է 12/07/2016 -ից մինչև 21/07/2016 ժամը 15:00 ներառյալ)

Վառելիքի ձեռքբերում (Արդիական է 12/07/2016 -ից մինչև 21/07/2016 ժամը 12:00 ներառյալ)
Համակարգչային
ևպատճենահանմանսարքավորումներիևօժանդակնյութերի ձեռքբերում (Արդիական է 01/07/2016 -ից մինչև 13/07/2016 ժամը 15:00 ներառյալ)

Գնումների պլանի փոփոխություն-2016-4 (Հրապարակված է 11/07/2016 -ից անժամկետ )

Ավիափոխադրման ծառայություններ (Արդիական է 27/06/2016 -ից մինչև 29/06/2016 ժամը 10:00 ներառյալ)

Ավիափոխադրման ծառայություններ (Արդիական է 22/06/2016 -ից մինչև 23/06/2016 ժամը 14:00 ներառյալ

Պահնորդական ծառայությունների ձեռքբերում (Արդիական է 17/06/2016 -ից մինչև 28/06/2016 ժամը 15:00 ներառյալ)

Ավիափոխադրման ծառայություններ
(Արդիական է 13/06/2016 -ից մինչև 15/06/2016 ժամը 12:00 ներառյալ)


Տպագրական աշխատանքներ (Արդիական է 13/06/2016 -ից մինչև 22/06/2016 ժամը 15:00 ներառյալ)

Ավիափոխադրման ծառայություններ (Արդիական է 08/06/2016 -ից մինչև 10/06/2016 ժամը 12:00 ներառյալ)


Համակարգչայինևպատճենահանմանսարքավորումներիևօժանդակնյութերի ձեռքբերում (Արդիական է 09/06/2016 -ից մինչև 20/06/2016 ժամը 10:00 ներառյալ)

Պահնորդական ծառայությունների ձեռքբերում (Արդիական է 31/05/2016 -ից մինչև 10/06/2016 ժամը 15:00 ներառյալ)

Հեռուստատեսային ծառայությունների ձեռքբերում (Արդիական է 13/05/2016 -ից մինչև 24/05/2016 ժամը 15:00 ներառյալ)

Էլեկտրատեխնիկայի և կենցաղային սարքավորումների ձեռքբերում (Արդիական է 29/04/2016 -ից մինչև 11/05/2016 ժամը 15:00 ներառյալ)

Գրասենյակային կահույքի ձեռքբերում (Արդիական է 22/04/2016 -ից մինչև 03/05/2016 ժամը 15:00 ներառյալ)

Համակարգչայինևպատճենահանմանսարքավորումներիևօժանդակնյութերի ձեռքբերում (Արդիական է 20/04/2016 -ից մինչև 29/04/2016 ժամը 10:00 ներառյալ)

Գնումների պլանի փոփոխություն-2016-3 ( Հրապարակված է 18/04/2016 -ից անժամկետ )

Համալսարանի 2-րդ մասնաշենքի 203-րդ սենյակի կապիտալ վերանորոգման շին. աշխատանքների ձեռքբերում (Արդիական է մինչև 26/04/2016 ժամը 10:00 ներառյալ)

Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերում (Արդիական է 04/03/2016 -ից մինչև 16/03/2016 ժամը 10:00 ներառյալ)

Շինանյութի ձեռքբերում (Արդիական է 04/03/2016 -ից մինչև 16/03/2016 ժամը 10:00 ներառյալ)

Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում
(Արդիական է 25/02/2016 -ից մինչև 29/02/2016 ժամը 12:00 ներառյալ)

Ավիափոխադրման ծառայություններ (Արդիական է 10/02/2016 -ից մինչև 21/02/2016 ժամը 17:00 ներառյալ)

Վառելիքի ձեռքբերում (Արդիական է 11/02/2016 -ից մինչև 22/02/2016 ժամը 12:00 ներառյալ)

2016թ.-ի գնումների պլան
(Արդիական է 29.01.2016թ-ից)


2015թ. գնումների պլանի փոփոխություն (Արդիական է 28.12.2015թ-ից)

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի ք. Ծաղկաձորում գտնվող հանգստյան տան կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքբերում - (Արդիական է 02/12/2015 -ից մինչև 11/12/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)


Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում
- (Արդիական է 26/11/2015 -ից մինչև 07/12/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)


Տպագրական աշխատանքների ձեռքբերում
- (Արդիական է 26/11/2015 -ից մինչև 07/12/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Հեռուստատեսային և ռադիոհեռարձակման ծառայությունների ձեռքբերում
- (Արդիական է 29/10/2015 -ից մինչև 09/11/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)


Հյուրանոցային ծառայությունների ձեռքբերում - (Արդիական է 28/10/2015 -ից մինչև 09/11/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Ջեռուցման համակարգի վերանորոգում - (Արդիական է 04/09/2015 -ից մինչև 09/09/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Սննդամթերքի ձեռքբերում - (Արդիական է 18/08/2015 -ից մինչև 27/08/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Տպագրական աշխատանքների ձեռքբերում
- (Արդիական է 18/08/2015 -ից մինչև 27/08/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)


Վերանորոգման աշխատանքներ - (Արդիական է 22/07/2015 -ից մինչև 03/08/2015 ժամը 15:00 ներառյալ )

Տպագրական աշխատանքներ - (Արդիական է 22/07/2015 -ից մինչև 31/07/2015 ժամը 15:00 ներառյալ )

Սննդամթերքի ձեռքբերում - (Արդիական է 18/07/2015 -ից մինչև 28/07/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Էլեկտրոտենիկայի ձեռքբերում - (Արդիական է 01/07/2015 -ից մինչև 10/07/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում - (Արդիական է 30/06/2015 -ից մինչև 09/07/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Համակարգչային ծրագրային ապահովման ձեռքբերում - (Արդիական է 25/06/2015 -ից մինչև 06/07/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Կահույքի ձեռքբերում - (Արդիական է 22/06/2015 -ից մինչև 14/07/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Պահնորդական (պահակային) ծառայությունների ձեռքբերում - (Արդիական է 22/04/2015 -ից մինչև 06/05/2015 ժամը 15:30 ներառյալ)

Շինանյութի ձեռքբերում - (Արդիական է 24/02/2015 -ից մինչև 06/03/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Վառելիքի ձեռքբերում - (Արդիական է 17/02/2015 -ից մինչև 27/02/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Ավտոպահեստամասերի ձեռքբերում - (Արդիական է 17/02/2015 -ից մինչև 27/02/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Քարթրիջների պարագաների ձեռքբերում - (Արդիական է 11/02/2015 -ից մինչև 23/03/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերում - (Արդիական է 04/02/2015 -ից մինչև 16/02/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում - (Արդիական է 04/02/2015 -ից մինչև 16/02/2015 ժամը 15:00 ներառյալ)

2015 թ.-ի Գնումների պլան

Հեռուստատեսային և ռադիոհեռարձակման ծառայությունների ձեռքբերում - (Արդիական է 05/12/2014 -ից մինչև 17/12/2014 ժամը 15:00 ներառյալ)

Հեռուստատեսային և ռադիոհեռարձակման ծառայությունների ձեռքբերում - (Արդիական է 24/11/2014 -ից մինչև 4/12/2014 ժամը 15:00 ներառյալ)

Սննդամթերքի ձեռքբերում - (Արդիական է 30/10/2014 -ից մինչև 11/11/2014 ժամը 15:00 ներառյալ)


Պահնորդական ծառայությունների ձեռքբերում - (Արդիական է 22/04/2014 -ից մինչև 02/05/2014 ժամը 15:00 ներառյալ)

Շինանյութի ձեռքբերում - (Արդիական է 12/03/2014 -ից մինչև 24/003/2014 ժամը 15:00 ներառյալ)

Վառելիքի ձեռքբերում - (Արդիական է 07/02/2014 -ից մինչև 19/02/2014 ժամը 15:00 ներառյալ)

Գնումների պլան - 2014 թ.