Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Գնումների հայտարարություններ

Գնումների հայտարարություններ

Նամակ գրել Տպել PDF
ՙՙԵրևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան՚՚ ՊՈԱԿ-ի 2016թ գնումների պլանի փոփոխություն ( Հրապարակված է 10/11/2016 -ից անժամկետ )

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ` «ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ԿԱՀՈՒՅՔԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ( Հրապարակված է 04/11/2016 -ից մինչև 15/11/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ` «ԿԱՀՈՒՅՔԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ ( Հրապարակված է 01/11/2016 -ից մինչև 10/11/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻr ( Հրապարակված է 27/10/2016 -ից մինչև 01/11/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )

Գնումների պլանի փոփոխություն-6

«Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/28 ծածկագրով ԲԸԱՀ ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին համառոտ տեղեկատվությունը։ ( Հրապարակված է 18/10/2016 -ից անժամկետ )

«Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտականrnհամալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-rnԲԸԱՀԾՁԲ-16/27 ծածկագրով հայտարարված ԲԸԱՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրիrnմասին տեղեկատվությունը։ ( Հրապարակված է 18/10/2016 -ից անժամկետ )

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ԱՎԻԱՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻrn ( Հրապարակված է 17/10/2016 -ից մինչև 19/10/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ԱՎԻԱՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ Հ Ր Ա Վ Ե Րrnrn ( Հրապարակված է 13/10/2016 -ից մինչև 15/10/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ԱՎԻԱՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻrnrn ( Հրապարակված է 10/10/2016 -ից մինչև 12/10/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )

«Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտականrnհամալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-rnԲԸԱՀԾՁԲ-16/26 ծածկագրով հայտարարված ԲԸԱՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրիrnմասին տեղեկատվությունը։ ( Հրապարակված է 10/10/2016 -ից անժամկետ )

«Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտականrnհամալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-rnՊԸԱՇՁԲ-16/24 ծածկագրով հայտարարված պարզեցված ընթացակարգի արդյունքում կնքվածrnպայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը։ ( Հրապարակված է 30/09/2016 -ից անժամկետ )

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ԱՎԻԱՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ Հ Ր Ա Վ Ե Րrnrn (Արդիական է 30/09/2016 -ից մինչև 04/10/2016 ժամը 15:00 ներառյալ

«Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտականrnհամալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ՊԸԱՇՁԲ-16/24 ծածկագրով հայտարարված պարզեցված ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։ ( Հրապարակված է 30/09/2016 -ից անժամկետ )

Համալսարանի կաթսայատան վերազիննման աշխատանքներ (Արդիական է 06/09/2016 -ից մինչև 17/09/2016 ժամը 15:00 ներառյալ)

Գնումների պլանի փոփոխություն-5

TEMPUS ALIGN դրամաշնորհ ծրագրի շրջանակներում համակարգչային սարքավորումներ և օժանդակ նյութեր ձեռքբերում
(Արդիական է 19/07/2016 -ից մինչև 26/07/2016 ժամը 12:00 ներառյալ)

Տպագրական աշխատանքներ (Արդիական է 12/07/2016 -ից մինչև 21/07/2016 ժամը 15:00 ներառյալ)

Վառելիքի ձեռքբերում (Արդիական է 12/07/2016 -ից մինչև 21/07/2016 ժամը 12:00 ներառյալ)ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ