Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Գնումների հայտարարություններ

Գնումների հայտարարություններ

Նամակ գրել Տպել PDF«Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/01 ծածկագրով հայտարարված ԲԸԱՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։
(Հրապարակված է 27/01/2017 -ից անժամկետ)


ԵՊԼՀ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/01 ծածկագրով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն ( Հրապարակված է 25/01/2017 -ից անժամկետ)

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ ( Հրապարակված է 20/01/2017 -ից մինչև 24/01/2017 ժամը 15:00 ներառյալ )

«Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտականrnհամալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-rnՇՀԱՊՁԲ-16/36 ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասինrnտեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 22/12/2016 -ից անժամկետ)

«Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/36 ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգով պայմանագրեր կնքելու որոշման մասին համառոտ տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 12/12/2016 -ից մինչև 17/12/2016 ժամը 00:00 ներառյալ)

ԵՊԼՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/36 ծածկագրով ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն (Հրապարակված է 08.12.2016թ.-ին)

«Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-rnՇՀԱՊՁԲ-16/32 ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը։ ( Հրապարակված է 29/11/2016 -ից անժամկետ )

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ` «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ և ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ և ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ ( Հրապարակված է 28/11/2016 -ից մինչև 07/12/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )

«Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/32 ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգով պայմանագրեր կնքելու որոշման մասին համառոտ տեղեկատվությունը։ ( Հրապարակված է 22/11/2016 -ից մինչև 27/11/2016 ժամը 00:00 ներառյալ )

«Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/35 ծածկագրով հայտարարված ԲԸԱՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։ (Հրապարակված է 21/11/2016 -ից անժամկետ )

Բացման նիստի արձանագրություն (Հրապարակված է 16/11/2016-ին)

«ԵՐևԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐ ( Հրապարակված է -ից մինչև 16/11/2016 ժամը 15:00 ներառյալ )ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ