Արտաքին ֆին. միջ. կառավարման բաժինը ..............