Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Հայտարարություններ

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ»-ԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նամակ գրել Տպել PDF

«Երևանի լեզվաբանության և փիլիսոփայության ակադեմիա»-ն (ԵԼՓԱ) ամառային ինտենսիվ ծրագիր է, որը 2018 թ.-ի օգոստոսի 5-ից 11-ն իր շուրջը կհավաքի 50 ուսանողների Հայաստանից և տարածաշրջանի այլ երկրներից:

Ակադեմիայի նպատակն է ուսանողներին հնարավորություն տալ խորացնել փիլիսոփայության կամ լեզվաբանության ոլորտներում ունեցած իրենց գիտելիքները և հմտությունները:

Ծրագրին դիմելու վերջնաժամկետը 2018 թ.-ի մայիսի 15-ն է:

«Երևանի լեզվաբանության և փիլիսոփայության ակադեմիա» ծրագրին մասնակցությունն անվճար է:

Ծրագրին և մասնակցության մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ` https://sites.google.com/view/yalp2017/yalp-2018:

ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Նամակ գրել Տպել PDF
Հարգելի՛ ուսանողներ,
Տեղեկացնում ենք, որ ԵՊԼՀ-ի ռեկտորատի 18.04.2018թ.-ի թիվ 24 նիստի որոշմամբ ԵՊԼՀ-ի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողներին թույլատրվում է ս.թ. ապրիլի 16-ին, 17-ին, 18-ին չհանձնած ներկիսամյակային մոդուլային ստուգումները հանձնել ապրիլի 19-ին, 20-ին և 23-ին՝ համաձայն նոր ժամանակացույցի:

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՖՐԱՆՍԻԱՑԻ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՀԵՏ

Նամակ գրել Տպել PDF

Ֆրանկոֆոնիայի օրերի շրջանակում ապրիլի 10-ին՝ ժամը 11-ին, Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի Ռոմանական լեզուների ամբիոնը և Ֆրանկոֆոն հետազոտությունների միջհամալսարանական ակադեմիական նվաճումների կենտրոնը կհյուրընկալեն ֆրանսիացի երեք կին գրողերի, որոնցից երկուսի՝ Վալերի Բյուգոյի և Մարիոն Սիգոյի գործերը հրատարակվել են Սիժեստում, Ստեֆանի Բինյոնն էլ նաև «Երկիր և ընտանիք» միության նախագահն է: Ֆրանսիացի հեղինակները կայցելեն Հայաստան և Արցախ՝ Ֆրանսիայի Արշակ Չոբանյանի անվան ինստիտուտի և Սիժեստ հրատարակչության նախաձեռնությամբ և վերջինիս տնօրեն Ժան Սիրապյանի ուղեկցությամբ:

Այցի շրջանակում նախատեսված է հանդիպում ԵՊԼՀ-ի ֆրանսախոս դասախոսների և ուսանողների հետ: Հանդիպման ընթացքում ֆրանսիացի հյուրերը հանդես կգան զեկույցներով:
Այցի հիմնական նպատակը ֆրանսիացի հեղինակներին հայ ընթերցողին ներկայացնելն ու մեր երկրին ծանոթացնելն է:
Սիրով սպասում ենք բոլորիդ:

ԷՐԱԶՄՈՒՍ + ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

Նամակ գրել Տպել PDF

Հարգելի՛ ԵՊԼՀ ուսանողներ,

Տեղեկացնում ենք, որ Էրազմուս + Միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակներում Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի և Հունաստանի Հանրապետության Սալոնիկի Արիստոտելի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է շարժունություն բակալավրի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ուսանողների համար՝ 2018-2019 ուստարվա առաջին կիսամյակ:

Ծրագիրը տրամադրում է կրթաթոշակ, ինչպես նաև հոգում է ճանապարհածախսը: Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն ֆինանսավորման և Էրազմուս +  Միջազգային կրեդիտային շարժունություն ծրագրի մասին կարող եք գտնել Էրազմուս + ազգային գործակալության կայքէջում՝ https://erasmusplus.am/credit-mobility/:

Ծրագրի դիմումները ընդունվում են ԵՊԼՀ Կարիերայի կենտրոնում թղթային և էլեկտրոնային տարբերակով (Կոնֆուցիուսի ինստիտուտի մասնաշենք, 4-րդ հարկ, սենյակ 4/1): Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է ՄԱՐՏԻ 23-ը ժամը 17.00:

Ծրագրին կարող են դիմել այն ուսանողները, ովքեր՝

- սովորում են ԵՊԼՀ առկա ուսուցման բակալավրիատի 2-րդ, 3-րդ կամ հեռակա ուսուցման բակալավրիատի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կուրսերում, առկա ուսուցման մագիստրատուրայի 1-ին կամ հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսում և ասպիրանտ/հայցորդ են ԵՊԼՀ ամբիոններից որևէ մեկում:

- ունեն անգլերենի իմացության B2 և բարձր մակարդակ

- ուսումնառում են լեզվաբանություն (անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, իտալերեն), թարգմանչական գործ (անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, իտարելեն), մանկավարժություն/հոգեբանություն, լրագրություն, քաղաքագիտություն, կրթություն:  

Ուսանողները պետք է ներկայացնեն ներքոնշյալ փաստաղթղերը անգլերենով՝

- անձնագրի պատճենը

- ինքնակենսգրական CV Europass ֆորմատով

- մոտիվացիոն նամակ

- անգլերեն լեզվի իմացությունը հավաստող փաստաթուղթ կամ տեղեկանք-նամակ ՝ տրամադրված անգլերենի դասախոսի կողմից՝ Language Reference

- նախորդ կիսամյակների կուտակային ՄՈԳ-ի մասին տեղեկատվություն

- մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ուսանողները նաև պետք է ներկայացնեն դիպլոմների պատճեները

- տեղեկանք ԵՊԼՀ-ում ուսանելու վերաբերյալ

Հարցերի և հավելյալ տեղեկատվության դեպքում կարող եք դիմել ԵՊԼՀ Կարիերայի կենտրոն՝ Կոնֆուցիուսի ինստիտուտի մասնաշենք, 4-րդ հարկ, սենյակ 4/1:

ԷՐԱԶՄՈՒՍ + ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

Նամակ գրել Տպել PDF


Հարգելի՛ գործընկերներ,

Տեղեկացնում ենք, որ Էրազմուս + միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակներում Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի և Հունաստանի Հանրապետության Սալոնիկի Արիստոտելի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է շարժունություն, դասավանդման և վերապատրաստման հնարավորություն ԵՊԼՀ պրոֆեսորադասախոսական և վարչական անձնակազմի համար՝ 1 շաբաթ տևողությամբ:

Ծրագիրը տրամադրում է կրթաթոշակ, ինչպես նաև հոգում է ճանապարհածախսը: Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն ֆինանսավորման և Էրազմուս +  միջազգային կրեդիտային շարժունություն ծրագրի մասին կարող եք գտնել Էրազմուս + ազգային գործակալության կայքէջում՝ https://erasmusplus.am/credit-mobility/:

Ծրագրի դիմումները ընդունվում են ԵՊԼՀ Կարիերայի կենտրոնում թղթային և էլեկտրոնային տարբերակով (Կոնֆուցիուսի ինստիտուտի մասնաշենք, 4-րդ հարկ, սենյակ 4/1): Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է ՄԱՐՏԻ 23-ը ժամը 17.00:

Ստորև ներկայացված է փաստաթղթերի ցանկը, որոնք ընդունվում են միայն անգլերեն տարբերակով:

  1. Անձնագրի պարտճեն,
  2. Ինքնակենսագրական (CV)  Europass ֆորմատով
  3. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի համար՝ աշխատանքային պլան (դասավանդվող թեմա, նկարագիր, շարժունության նպատակները, ակնկալվող գործողությունները),
  4. Վարչական անձնակազմի համար՝ աշխատանքային պլան (շարժունության նպատակները, ակնկալվող գործողությունները),
  5. Տեղեկանք բուհում աշխատելու վերաբերյալ:

Հարցերի և հավելյալ տեղեկատվության դեպքում կարող եք դիմել ԵՊԼՀ Կարիերայի կենտրոն՝ Կոնֆուցիուսի ինստիտուտի մասնաշենք, 4-րդ հարկ, սենյակ 4/1:

Էջ 1 ... 5-ից

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ