Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցման (ԹՄՀ) ֆակուլտետ

Ֆակուլտետի գործունեությունն ուղղված է միջմշակութային հաղորդակցության և թարգմանական հմտություններով օժտված մասնագետների պատրաստմանը:  

ԹՄՀ ֆակուլտետի առաքելությունն է ապահովել միջլեզվական և միջմշակութային հաղորդակցական իրազեկություն, հմտություններ, ունակություններ և կարողություններ՝ ուսումնասիրվող լեզուների և մայրենիի հասարակական և մշակութաբանական առանձնահատկությունների գիտակցման հենքի վրա:

Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցման ֆակուլտետի հիմնական գործունեությունն ուղղված է միջմշակութային և միջլեզվական հաղորդակցության բազմապիսի ձևերի և մասնավորապես՝ թարգմանական և հաղորդակցական հմտությունների զարգացմանը:

Մենք հավատում ենք, որ բարձրակարգ թարգմանությունները և արդյունավետ հաղորդակցումը կարող են նպաստել միջմշակութային և միջազգային փոխշփումներին, մշակութային իրազեկության մակարդակի բարձրացմանը, հանդուրժողականության և փոխադարձ հարգանքի ձևավորմանը:

Ֆակուլտետն ուսանողներին առաջարկում է մասնագիտության ժամանակակից կրթական ծրագրեր անգլերեն-հայերեն, ֆրանսերեն-հայերեն, գերմաներեն-հայերեն, իտալերեն-հայերեն, կորեերեն-հայերեն և չինարեն-հայերեն լեզվազույգերով: Ֆակուլտետում նաև իրականացվում է միջմշակութային ուսուցում՝ ուսումնասիրվող լեզուների բնախոս երկրների երկրագիտության ուսուցման հենքով:

Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցման ֆակուլտետի տեսլականն է դառնալ թարգմանական և թարգմանաբանական կրթության ազգային և տարածաշրջանային գերազանցության կենտրոն՝ թարգմանական գործունեության և թարգմանաբանական հետազոտական բոլոր ուղղություններով:

ԹՄՀ ֆակուլտետի ձեռքբերումներն են՝

  • ԹՄՀ ֆակուլտետի կրթական ծրագրերը բնութագրվում են ժամանակակից կրթական մոտեցումների և լավագույն կրթական ավանդույթների գերազանց համադրմամբ։ 
  • Ֆակուլտետն առանձնանում է լեզվական և մշակութային այնպիսի գիտելիքի տրամադրմամբ, որը կարևոր է լեզուն միջլեզվական հաղորդկացության ժամանակ գործածելիս։ Թարգմանչի մասնագիտությունը գործնական ու պահանջարկված է ավանդաբար՝ պայմանավորած տարբեր լեզուներով խոսողների միջև հաղորդակցական կարիքներով։
  • Ֆակուլտետում ապահովված է միջմշակութային կրթական միջավայր. Լեզվակիր դասախոսները ամեն տարի իրենց ներդրումն են ունենում կրթական գործընթացին։
  • Ֆակուլտետը հնարավորություն է ընձեռում լավագույն ուսանողներին սովորելու աշխարհի՝ մասնավորապես Եվրոպայի առաջատար բուհերում:
Կարդալ ավելին
Փակել

ԹՄՀ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

Բակալավրիատ

Առկա ուսուցում

Թարգմանչական գործ (ֆրանսերեն-հայերեն, գերմաներեն–հայերեն, անգլերեն- հայերեն, իտալերեն-հայերեն, իսպաներեն-հայերեն, չինարեն-հայերեն, կորեերեն-հայերեն)

Միջմշակութային հաղորդակցություն (անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն)

Հեռակա ուսուցում

Միջմշակութային հաղորդակցություն

Մագիստրատուրա

Երկլեզու թարգմանիչներ (ֆրանսերեն-հայերեն, գերմաներեն–հայերեն, անգլերեն- հայերեն)

Ֆակուլտետի կազմում գործում է 5 ամբիոն եւ ԳՈՒԿ

Ուսումնական բաժին՝ (+374 11) 300111 (2-09) Ընդհանուր բաժին՝ (+374 11) 300150 (2-22, 2-21, 2-23) Ընդունող հանձնաժողով՝ (+374 10) 520563 (2-87)
info@brusov.am