Տուրիզմի և սերվիսի գիտաուսումնական կենտրոն

ԵՊԼՀ Տուրիզմի և սերվիսի ԳՈՒ կենտրոնի ղեկավար՝

Մարինե Լուկաշի Հայրապետյան

Առաջին դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան

Աշխատանքային ստաժ - 32 տարի վարչական, 15 տարի մանկավարժական

Հրատարակված գիտական աշխատանքների քանակ - 8 գրքերի համահեղինակ

 

ԵՊԼՀ Տուրիզմի և սերվիսի ԳՈՒ կենտրոնի ղեկավար՝

Մարինե Լուկաշի Հայրապետյան

Առաջին դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան

Աշխատանքային ստաժ - 32 տարի վարչական, 15 տարի մանկավարժական

Հրատարակված գիտական աշխատանքների քանակ - 8 գրքերի համահեղինակ

ԵՊԼՀ Տուրիզմի և սերվիսի  ԳՈՒ կենտրոնի լաբորանտ՝

Նարինե Սամվելի Սիմոնյան

Դասախոսներ՝

 1. Չերքեզյան Էմիլ Հրաչիկի – ավագ դասախոս, տ.գ.թ.
 2. Մովսիսյան Լիանա Սամվելի - դասախոս
 3. Հարությունյան Արփինե Դավթի – դասախոս
 4. Հովհաննիսյան Անի Ամուրի - դասախոս
 5. Մինասյան Աննա Ռուբենի – դասախոս
 6. Դավթյան Սմբատ Ռուբիկի – դասախոս

 

Հրավիրյալ դասախոսներ

 1. Գյուրջանյան Գագիկ Գուրգենի – ավագ դասախոս
 2. Հարությունյան Ավագ Ֆրունզիկի – ավագ դասախոս
 3. Գրիգորյան Մարի Մամիկոնի – դասախոս
 4. Գրիգորյան Մկրտիչ Կառլենի - դասախոս
 5. Խաչմանուկյան Մարինա Հրաչիկի - դասախոս
 6. Մատինյան Տիգրան Ներսեսի - դասախոս
 7. Կիրակոսյան Քրիստինե Վաչագանի - դասախոս
 8. Խաչատարյան Անահիտ Գագիկի – դասախոս
 9. Մանուկյան Սաթենիկ Նելսոնի - դասախոս
 10. Նալբանդյան Մարտիրոս Կառլենի - դասախոս
 11. Ապրեսյան Մեխակ Վեմիրի – դասախոս
Կարդալ ավելին
Փակել

«Տուրիզմիև սերվիսի» ԳՈՒԿ-ը ԵՊԼՀ կառուցվածքային ստորաբաժանում է:

Ստեղծվել է 2004 թվականին:  2009 թվականից ունի առանձին կենտրոնի կարգավիճակ:

Կենտրոնի ղեկավարում է  Մարինե Լուկաշի Հայրապետյանը

Կենտրոնի առաքելությունը, նպատակը և խնդիրները

Առաքելություն՝ ՀՀ-ում որպես հարուստ մշակույթ, պատմություն և  կենսաբազմազանություն ունեցող գրավիչ երկրում,  զբոսաշրջության կայուն զագացման խթանում` մրցունակ մասնագետների պատրաստման ճանապարհով:

Նպատակ՝ զբոսաշրջության և հյուրընկալության ոլորտների մասնագետների պատրաստում` ոլորտի համաշխարհային պահանջներին համապատասխան:

Խնդիրներ՝ մասնագիտական կրթական ծրագրերի /ՄԿԾ/ մշակում՝ արտացոլելով ոլորտի պահանջները, 

 • կրթության ապահովում՝ ոլորտում հետազոտություններ իրականացնելու, մասնավոր սեկտորում ներգրավվածության և փորձառություն ձեռք բերելու միջոցով,
 • ուսուցման և դասավանդման գործընթացում ոլորտի պետական և մասնավոր սեկտորներից բարձրորակ մասնագետների մասանակցության ապահովում:

Կենտրոնի գործառույթները

 • Իրականացնում է ուսումնական և գիտական գործունեություն, ՀՀ ներքին, ներգնա և արտագնա զբոսաշրջության ոլորտի վերաբերյալ հետազոտություններ
 • Մշակում է զբոսաշրջության և հարակից ոլորտների ՄԿԾ-ները
 • Համակարգում և վերահսկում է դասավանդվող առարկաների ձևավորման, առարկայական նկարագրերի կազմման աշխատանքները
 • Կազմակերպում է կենտրոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական զարգացման և վերապատրաստման գործընթացները, սովորողների մասնագիտական ուսուցման գործընթացը, կազմակերպում և ղեկավարում է սովորողների մասնագիտական պրակտիկան
 • Իրականացնում է ծրագրեր ԵՊԼՀ ազգային և միջազգային համագործակցության շրջանակներում
 • Կազմակերպում է ուսանողների գործնական պարապմունքներ և դասընթացներ զբոսաշրջության և հյուրընկալության ոլորտի ՀՀ առաջատար ընկերություններում  
 • Կազմակերպում է մասնագիտական սեմինարներ, քննարկումներ, գիտաժողովներ, թեմատիկ էքսկուրսիաներ
 • Ապահովում է համագործակցությունը ՀՀ զբոսաշրջության և հյուրընկալության ոլորտի պետական մարմինների, միջազգային և տեղական կազմակերպությունների հետ:

 Կրթական մակարդակներ.  բակալավր, մագիստրատուրա

 Ուսուցման ձևը՝  առկա և հեռակա

 Ուսումնասիրվող լեզուներ. անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, չինարեն, իտալերեն, իսպաներեն

 Մասնագիտացումներ. տուրօպերատոր, գիդ-էքսկուրսավար, հյուրընկալության ոլորտի մասնագետ, անիմատոր