Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոն

«Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության» նախկինում՝ «Ընդհանուր լեզվաբանության» ամբիոնը հիմնադրվել է 1969թԱմբիոնի առաջին վարիչն է եղել փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ակադեմիկոս Էդվարդ Աթայանը:
Այնուհետև ամբիոնը ղեկավարել են` 
բ.գ.թ., դոցենտ Մարգարիտա Տեր-Պողոսյանը, 
բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մանուչարյանը, 
բ.գ.թ., դոցենտ Հրաչյա Հակոբջանյանը, 
բ.գ.դ., պրոֆեսոր Սուրեն Զոլյանը, 
բ.գ.թ., դոցենտ Կարինե Աբրահամյանը, 
բ.գ.դ., պրոֆեսոր Լիլիթ Բրուտյանը, 
բ.գ.թ., դոց., Էլիզա Ղազարյանը /պաշտոնակատար/
բ.գ.դ., պրոֆեսոր Կարինե Աբրահամյանը:

Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնը աշխատում է համալսարանի BA և MA ուսուցման մակարդակներում: Ամբիոնի ՊԴ կազմը տրամադրում է նաև երրորդ մակարդակի մասնագիտական դասընթացներ ասպիրանտների և հայցորդների համար:

 Ամբիոնի դասընթացները անցկացվում են համալսարանի բոլոր ֆակուլտետներում:

Բակալավրիատի առարկաները դասավանդվում են ըստ համալսարանում գոյություն ունեցող մասնագիտությունների և մասնագիտացումների ` լեզվաբան, թարգմանիչ, մանկավարժ, քաղաքագետ/երկրագետ:

Բակալավրիատի առարկաները դասավանդվում են ըստ համալսարանում գոյություն ունեցող մասնագիտությունների և մասնագիտացումների ` լեզվաբան, թարգմանիչ, մանկավարժ, քաղաքագետ/երկրագետ:

 Բակալավրիատում կարդացվող դասընթացներն են՝

 1. Լեզվաբանության ներածություն (լեզվաբան)
 2. Լեզվաբանության ներածություն (թարգմանիչ)
 3. Լեզվաբանության ներածություն (մանկավարժ)
 4. Լեզվաբանության ներածություն (քաղաքագետ/երկրագետ)
 5. Լեզվաբանության ներածության (ռուսական)
 6. Լեզվաբանության ներածության (ռուսական, հեռակա)
 7. Լեզվաբանության ներածություն (հեռակա)
 8. Ընդհանուր լեզվաբանություն, 3-4 կուրս (լեզվաբան)
 9. Ընդհանուր լեզվաբանություն (հեռակա)
 10. Ընդհանուր լեզվաբանություն/ հաղորդ տեսություն և հոգելեզվաբանություն/, 3-4 կուրս
 11. Ընդհանուր լեզվաբանություն /հաղորդ տեսություն և հոգելեզվաբանություն/, (ռուսական)
 12. Ընդհանուր լեզվաբանություն /հաղորդ տեսություն և հոգելեզվաբանություն/, (մանկավարժ, հեռակա)
 13. Ընդհանուր և համեմատական - տիպաբանական լեզվաբանություն, (թարգմանիչ)
 14. Ընդհանուր լեզվաբանություն, 3-րդ կուրս (ռուսական)
 15. Թարգմանության ներածության, 1 կուրս (թարգմանիչ)
 16. Թարգմանության ներածության, 1 կուրս (ռուսական,թարգմանիչ)
 17. Թարգմանության տեսության հիմունքներ, 2 կուրս (թարգմանիչ)
 18. Թարգմանության տեսության հիմունքներ, 2 կուրս (ռուսական)
 19. Միջմշակութային հաղորդակցության ներածություն, 1 կուրս
 20. Միջմշակութային հաղորդակցության ներածություն /թարգմանիչ/
 21. Միջմշակութային հաղորդակցության ներածություն, 2 կուրս (ռուսական)
 22. Միջմշակութային հաղորդակցման ներածություն (հեռակա)

Մագիստրատուրա

          Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը աշխատում է մագիստրատուրայի

հետևյալ բաժիններում՝ լեզվաբանություն-տիպաբանություն, լեզվաբանություն

+տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, թարգմանություն, մանկավարժություն,

բազմալեզու ուսուցիչ:

Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնը ղեկավարում է 2

մագիստրոսական ծրագիր՝

1.      «Օտար և մայրենի լեզուների զուգադրական տիպաբանություն» (անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իտալերեն)

2.      «Լեզվաբանություն և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ»:

Մագիստրատուրայում կարդացվող դասընթացներն են՝

Պարտադիր՝

1.    Լեզվաբանական ուսմունքների պատմություն

2.    Լեզվաբանական տիպաբանական-համեմատական մեթոդներ

3.    Իմաստաբանություն (լեզվաբան-տիպաբան)

4.    Իմաստաբանություն (լեզվաբ.+ՏՏ)

5.    Իմաստաբանություն (հեռակա)

6.    Քաղաքական խոսույթ

7.    Նշանագիտություն (լեզվաբան-տիպաբան)

8.    Նշանագիտություն (լեզվաբ.+ՏՏ)

9.    Նշանագիտություն (հեռակա)

10. Գործաբանություն

11. Անգլերենի և հայերենի զուգադրական տիպաբանություն

12. Գերմաներենի և հայերենի զուգադրական տիպաբանություն

13. Իտալերենի և հայերենի զուգադրական տիպաբանություն

14.  Oտար և մայրենի լեզուների զուգադրական տիպաբանություն (մանկավարժ)

15.  Oտար և մայրենի լեզուների զուգադրական տիպաբանություն/(մանկավարժ, հեռակա)

16.  Oտար և մայրենի լեզուների զուգադրական տիպաբանություն(մանկավարժ,ռուս. հեռակա)

17. Ճանաչողական լեզվաբանություն

18. Խոսույթի տեսություն

19. Բազմությունների տեսություն և տրամաբանական սեմանտիկա

20. Լեզվի փիլիսոփայություն

21. Ֆորմալ քերականություն

22. Տեքստի տեսություն և վերլուծության մեթոդներ

23. Հին հայերեն /գրաբար/

24. Ժամանակակից հայերենի կառուցվածքային առանձնահատկությունները

25. Կորպուսային լեզվաբանություն(լեզվաբան-տիպաբան)

26. Կորպուսային լեզվաբանություն (լեզվաբ.+ՏՏ)

27.  Կորպուսային լեզվաբանություն(հեռակա)

             Կամընտրական

1.    Զուգադրական դաևձվածաբանություն

2.    Քաղաքական պատշաճություն

3.      Քաղաքական պատշաճություն (լեզվաբ.+ՏՏ)

4.      Քաղաքական պատշաճություն (հեռակա)

5.      Հին գրերի նոր վերծանություններ

6.    Հոգելեզվաբանություն

7.    Հանրալեզվաբանություն   

Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնին կից գործում է ասպիրանտուրա և հայցորդության համակարգ Ժ 02.02  «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն» ( նախկինում՝ Ժ 02.02  «Ընդհանուր և կիրառական լեզվաբանություն» և Ժ 02.03 «Համեմատական և տիպաբանական լեզվաբանություն») մասնագիտությամբ:

 

Կարդալ ավելին
Փակել

ԵՊԼՀ Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի վարիչ՝

Կարինե Շահջանի Աբրահամյան

 

բ.գ.դ., պրոֆեսոր

Աշխատանքային ստաժ - 33  տարի մանկավարժական

Հրատարակված գիտական աշխատանքների քանակ - 92

ԵՊԼՀ Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի լաբորանտ՝

Լարիսա Դանիելի Բագասյան

 Դասախոսներ՝

 1. Թովմասյան Հրանուշ Ժորայի – դոցենտ, բ.գ.թ.
 2. Մարտիրոսյան Արմինե Ժորայի - դոցենտ, բ.գ.թ.
 3. Հայրապետյան Աշխեն Շոթայի – դոցենտ, բ.գ.թ.
 4. Մովսեսյան Լիլիթ Ցոլակի – դասախոս, բ.գ.թ.
 5. Այվազյան Անդրանիկ Վաչագանի - դասախոս, բ.գ.թ.