Ֆիզիկական կուլտուրայի և քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոն

Ամբիոնը հիմնադրվել է 1949 թ-ին: Ըստ արխիվային փաստաթղթերի ունեցել է 4 դասախոս: Առաջին ամբիոնի վարիչը՝ Գուտովա Մարգարիտա Սերգեյի: Ներկայիս ամբիոնը ղեկավարում է Ս. Խաչատրյանը՝ դոցենտ:

Ներկայումս ամբիոնը համալրված է գիտակ դասախոսական կազմով. թվով 12 դասախոս, որոնք ունակ են ապահովելու ֆիզիկական կուլտուրայի ողջ արժեքային համակարգը, ուսումնակրթական գործընթացի ընթացքում: Ամբիոնը իրականացնում է ուսումնակրթական գործունեություն ֆիզիկական կուլտուրա և քաղաքացիական պաշտպանություն առարկաների ոլորտներում: Ֆիզիկական կուլտուրայի և Քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնը լինելով համալսարանի ուսումնակրթական աշխատանքները իրականացնող կառույցի անբաժանելի օղակ, ունի իր առաքելությունը, այն է՝ աշխատանքների հիմքում դնել ապագա մասնագետի առողջության ապահովման և կենսական հզորության խնդիրները, ինչն էլ արտացոլված է ամբիոնի առարկայական ծրագրերում:

Ամբիոնը իրականացնում է նաև ուսանողության ներգրավվածությունը սպորտի ասպարեզում, փորձելով աստիճանաբար ընդարձակել մարզաձևերի  աշխարհագրությունը և ապահովել ուսանողների զբաղվածությունը:

 

Ամբիոնը հիմնադրվել է 1949 թ-ին: Ըստ արխիվային փաստաթղթերի ունեցել է 4 դասախոս: Առաջին ամբիոնի վարիչը՝ Գուտովա Մարգարիտա Սերգեյի: Ներկայիս ամբիոնը ղեկավարում է Ս. Խաչատրյանը՝ դոցենտ:

Ներկայումս ամբիոնը համալրված է գիտակ դասախոսական կազմով. թվով 12 դասախոս, որոնք ունակ են ապահովելու ֆիզիկական կուլտուրայի ողջ արժեքային համակարգը, ուսումնակրթական գործընթացի ընթացքում: Ամբիոնը իրականացնում է ուսումնակրթական գործունեություն ֆիզիկական կուլտուրա և քաղաքացիական պաշտպանություն առարկաների ոլորտներում: Ֆիզիկական կուլտուրայի և Քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնը լինելով համալսարանի ուսումնակրթական աշխատանքները իրականացնող կառույցի անբաժանելի օղակ, ունի իր առաքելությունը, այն է՝ աշխատանքների հիմքում դնել ապագա մասնագետի առողջության ապահովման և կենսական հզորության խնդիրները, ինչն էլ արտացոլված է ամբիոնի առարկայական ծրագրերում:

Ամբիոնը իրականացնում է նաև ուսանողության ներգրավվածությունը սպորտի ասպարեզում, փորձելով աստիճանաբար ընդարձակել մարզաձևերի  աշխարհագրությունը և ապահովել ուսանողների զբաղվածությունը:

 

ԵՊԼՀ Ֆիզիկական կուլտուրայի և ՔՊ ամբիոնի վարիչ՝

Սամվել Խաչիկի Խաչատրյան

դոցենտ

Աշխատանքային ստաժ- 5 տարի վարչական, 41  տարի մանկավարժական

Հրատարակված գիտական աշխատանքների քանակ- 12

ԵՊԼՀ Ֆիզիկական կուլտուրայի և ՔՊ ամբիոնի լաբորանտներ՝

Լիանա Գագիկի Գրիգորյան

Աննա Արայի Կտրակյան

Դասախոսներ՝ 

 

 1. Մալխասյան Սամվել Անդրանիկի - դոցենտ
 2. Ավետիսյան Նելլի Ռազմիկի – ավագ դասախոս
 3. Ավետիքյան Զաքար Երվանդի – ավագ դասախոս
 4. Կովկասյան Էդուարդ Վարդգեսի – դասախոս
 5. Ադամյան Էվելինա Գուրգենի - դասախոս
 6. Դարբինյան Աննա Խաչատուրի - դասախոս
 7. Սուլթանյան Ռազմիկ Կարապետի - դասախոս
 8. Արևշատյան Ջեմմա Զարանդի - դասախոս

 

       Հրավիրյալ դասախոսներ

 1. Քոսակյան Անի Լևոնի – դասախոս
 2. Քոսակյան Հասմիկ Վատուտինի – դասախոս
 3. Շալջյան Ալինա Արտաշեսի – դասախոս