ԵՊԼՀ Էլեկտրոնային ուսուցման և ռեսուրսների բաժին

ԵՊԼՀ Էլեկտրոնային ուսուցման և ռեսուրսների բաժին

 

ԵՊԼՀ Էլեկտրոնային ուսուցման և ռեսուրսների բաժնի ղեկավար`

Սաթենիկ Վոլոդյայի Առաքելյան

Աշխատանքային ստաժ - 30 տարի վարչական, 15 տարի մանկավարժական

Հրատարակված գիտական աշխատանքների քանակ- 8

ԵՊԼՀ Էլեկտրոնային ուսուցման և ռեսուրսների բաժնի մասնագետ`

Հնազանդ Մանվելի Էլչակյան

Կարդալ ավելին
Փակել

Բաժնի գործառույթները՝

ա) ԵՊԼՀ-ում էլեկտրոնային ուսուցման կազմակերպում և զարգացում

բ) առկա և հեռակա ուսուցման ձևերում հեռավար կրթական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կրթական ծրագրերի իրականացման աջակցություն

գ) առցանց դասընթացներով, էլեկտրոնային կրթական և ծրագրային-տեխնոլոգիական ռեսուրսներով ուսումնական գործընթացի ապահովում

դ) էլեկտրոնային ուսուցման տեխնոլոգիաների ոլորտում գիտական և կիրառական հետազոտությունների իրականացում

ե) ԵՊԼՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրերի և մոդուլների մշակում և իրականացում հեռավար և խառը ուսուցման ռեժիմներում

զ) մրցույթների, դրամաշնորհների և նախագծերի մասնակցության աջակցություն, գիտամեթոդական սեմինարների անցկացում, այլ բուհերի հետ համատեղ հետազոտությունների իրականացման նպատակով ցանցային համագործակցության կազմակերպում, էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսների և առցանց դասընթացների տեղադրում բաց կրթական հարթակներում։