Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 You are here: Home » Announcements

‹‹Սուրբ Ծննդյան և Ամանորի ավանդույթները եվրոպական երկրներում››

Write e-mail Print PDF


Հարգելի գործընկերներ, 

 
ԵՊԼՀ-ի Ուսանողական խորհուրդը և Կարիերայի կենտրոնը սիրով հրավիրում են բոլորին այսօր՝ դեկտեմբերի 17-ին ժամը 14:00 ԵՊԼՀ-ի նիստերի մեծ դահլիճում ներկա գտնվելու Սուրբ Ծննդյան և Ամանորի ավանդույթները եվրոպական երկրներում միջոցառմանը:
BannerBanner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner