Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 You are here: Home » Announcements

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Write e-mail Print PDF

2018թ. հունիսի 15-ին կայանալիք ՌՕԼՖ դեկանի թափուր պաշտոնի համար դիմել են.

  1. Տատկալո Նինա Իգորի (մ.գ.դ., պրոֆեսոր)Ուսումնական բաժին

BannerBanner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner