Top Links

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 You are here: Home

Top video

 • 1
 • 2
 • 3

Announcements

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ՖՐԱՆԿՈՖՈՆ ՄԻՋԲՈՒՀԱԿԱՆ ԳԻՏԱԻՆՏԵԼԵԿՏՈՒԱԼ ՓԱՌԱՏՈՆ brain-food-268x300


Սույն թվականի մայիսի 29-ին` ժամը 14-ին, Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության՝ Երևանում կայանալիք 17-րդ գագաթնաժողովին ընդառաջ, Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանում կանցկացվի արդեն ավանդական դարձած ֆրանկոֆոն միջբուհական գիտաինտելեկտուալ փառատոնը, որը կազմակերպվում է ԵՊԼՀ Ռոմանական լեզուների ամբիոնի կողմից՝ Ֆրանկոֆոն համալսարանների ասոցիացիայի երևանյան թվայնացված կենտրոնի և Գիտակների Հայկական Ասոցիացիայի աջակցությամբ: Փառատոնի առաջին փուլը կընթանա «Ինչ, Որտեղ, Երբ» ինտելեկտուալ խաղի ձևաչափով. թիմերի համար կհնչի 20 հարց: Լավագույն արդյունք գրանցած չորս թիմերը կանցնեն երկրորդ փուլ, որտեղ, ըստ վիճակահանության բաժանվելով երկու զույգերի, կմասնակցեն բանավեճի՝ ի ցույց դնելով իրենց լեզվական և ճարտասանական հմտությունները: Բանավեճերը կվերահսկվեն և կգնահատվեն ԵՊԼՀ ռոմանական լեզուների ամբիոնի արհեստավարժ դասախոսների կողմից: Բանավեճում պարտված թիմերին կհանձնվեն փառատոնում 3-րդ տեղի գրավելու հավաստագրեր, իսկ հաղթողները կանցնեն երրորդ փուլ՝ եզրափակիչ, որտեղ «Ինչ, Որտեղ, Երբ» խաղի ձևաչափով 10 հարցի պատասխանելով՝ կվիճարկեն փառատոնի հաղթողի տիտղոսը: Բոլոր մասնակիցներին կտրվեն հավաստագրեր, իսկ հաղթողները կարժանանան նաև մրցանակների: Փառատոնի լեզուն ֆրանսերենն է: Անցկացման վայրը՝ ԵՊԼՀ, Թումանյան 42, երկրորդ հարկ, նիստերի դահլիճ:

Read more
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Սիրելի՛ ուսանողներ,

հայտնում ենք, որ «ԱՄՔՈՐ Հայաստան» բարեգործական հիմնադրամը շարունակում է «Ուսանողների ուսման վճարների փոխհատուցման ծրագիրը» 2018-2019 թթ. ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի համար:

Նշենք, որ «ԱՄՔՈՐ Հայաստան» կազմակերպությունը 2012 թ.-ից սկսել է «Ուսանողների ուսման վճարների փոխհատուցման ծրագիրը» (առավելագույնը մինչև 100.000 դրամի փոխհատուցում յուրաքանչյուր կիսամյակի համար), որին մասնակցում են ԱՐԵԳԱԿ ունիվերսալ վարկային կազմակերպության վարկառուների ընտանիքի անդամ ուսանողները՝ այդ թվում նաև Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի ուսանողները:

Read more
ԵՊԼՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԵԿԱՆԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԻ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՊԼՀ-ն հայտարարում է բաց մրցույթ՝ «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետի դեկանի թափուր պաշտոնի համար:

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետի (ԿՄՄՖ) դեկանի թափուր պաշտոնի մրցույթին կարող են մասնակցել գիտամանկավարժական աշխատանքային փորձ ունեցող այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն գիտական կոչում և աստիճան:

Դեկանի թափուր պաշտոնի մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը`

 ա) ինքնաառաջադրման դեպքում` գրավոր դիմում ռեկտորի անունով, իսկ ԵՊԼՀ կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից առաջադրվելու դեպքում` համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանման որոշումն առաջադրելու մասին և հավակնորդի գրավոր համաձայնությունը,

բ) կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ՝ լուսանկարով (3x4 չափի), որում նշված է մշտական բնակության հասցեն, քաղաքային կամ բջջային հեռախոսահամարները, էլեկտրոնային փոստի հասցեն,

գ) տեղեկանք և բնութագիր վերջին աշխատանքի վայրից,

դ) ինքնակենսագրություն,  

ե) հրատարակված գիտական աշխատանքների, գրքերի, մեթոդական ձեռնարկների և այլ աշխատությունների ցուցակ,

զ) բարձրագույն կրթության դիպլոմի (դիպլոմների) և գիտական աստիճանը և կոչումը հավաստող վկայականի պատճեններ,

է) թեկնածուի կողմից ներկայացված ֆակուլտետի գործունեության ծրագիր՝ փակ և իր կողմից ստորագրված ծրարով: 

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները (փաստաթղթերը` բնօրինակներով) ներկայացնել 2018թ. մայիսի 22-ից մինչև հունիսի 5-ը ներառյալ` ժամը 09:00-ից 18:00-ն (բացի շաբաթ, կիրակի և հանգստյան օրերից), «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետի խորհրդի քարտուղարին՝ առձեռն կամ փոստով (հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0002, Թումանյան 42, ԵՊԼՀ, Երկրորդ մասնաշենք, թիվ 4302 աշխատասենյակ, ԿՄՄՖ խորհրդի քարտուղար Ռ. Մուսեյան):

Մրցույթը տեղի կունենա 2018 թվականի հունիսի 22-ին՝ ժամը 12:00-ին, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանում: 

Թափուր պաշտոնի հավակնորդների առաջադրման, ընտրությունների անցկացման, դեկանի նշանակման և նրա հետ աշխատանքային պայմանագրի կնքման կարգը սահմանվում է ԵՊԼՀ գիտական խորհրդի կողմից հաստատված «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետի կանոնադրությամբ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ԵՊԼՀ ԿՄՄՖ խորհրդի քարտուղար  Ռուզան Մուսեյանին /հեռ.՝ 010-53-02-72 /ներ. 2-18/, էլ. փոստ՝ ruz-mus@yandex.ru/:

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական
 լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամ

Read more
2018/2019 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻՆ

               Դիմորդները ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը.

1. Անձնագիր կամ ծննդյան վկայական,նույնականացման քարտ

2. ԳԹԿ-ի (գնահատման և թեստավորման կենտրոն) կողմից տրամադրված անձնական համար՝ տեղեկանք դպրոցից (լուսանկարով, տնօրենի ստորագրությամբ, դպրոցի կնիքով)

3.Կրթության մասին փաստաթղթի բնագիր
4. 6 լուսանկար (3x4)

5.1500 դրամի վճարման կտրոն բանկից

              («Անելիք-բանկ» Հ/Հ 11815000773000),
6.  Զինվորական գրքույկ՝ բանակից զորացրված դիմորդների համար:

Ընդունող հանձնաժողով

Read more
ԵՊԼՀ ՌՈՒՍԱՑ ԵՎ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԵԿԱՆԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԻ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՊԼՀ-ն հայտարարում է բաց մրցույթ՝ «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկանի թափուր պաշտոնի համար:

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի (ՌՕԼՖ) դեկանի թափուր պաշտոնի մրցույթին կարող են մասնակցել գիտամանկավարժական աշխատանքային փորձ ունեցող այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն գիտական կոչում և աստիճան:

Դեկանի թափուր պաշտոնի մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը`

ա) ինքնաառաջադրման դեպքում` գրավոր դիմում ռեկտորի անունով, իսկ ԵՊԼՀ կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից առաջադրվելու դեպքում` համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանման որոշումն առաջադրելու մասին և հավակնորդի գրավոր համաձայնությունը,

բ) կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ՝ լուսանկարով (3x4 չափի), որում նշված է մշտական բնակության հասցեն, քաղաքային կամ բջջային հեռախոսահամարները, էլեկտրոնային փոստի հասցեն,

գ) տեղեկանք և բնութագիր վերջին աշխատանքի վայրից,

դ) ինքնակենսագրություն,  

ե) հրատարակված գիտական աշխատանքների, գրքերի, մեթոդական ձեռնարկների և այլ աշխատությունների ցուցակ,

զ) բարձրագույն կրթության դիպլոմի (դիպլոմների) և գիտական աստիճանը և կոչումը հավաստող վկայականի պատճեններ,

է) թեկնածուի կողմից ներկայացված ֆակուլտետի գործունեության ծրագիր՝ փակ և իր կողմից ստորագրված ծրարով: 

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները (փաստաթղթերը` բնօրինակներով) ներկայացնել 2018թ. մայիսի 15-ից մինչև մայիսի 30-ը` ժամը 09:00-ից 18:00-ն (բացի շաբաթ, կիրակի և հանգստյան օրերից), «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի խորհրդի քարտուղարին՝ առձեռն կամ փոստով (հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0002, Թումանյան 42, ԵՊԼՀ, Երկրորդ մասնաշենք, թիվ 303 աշխատասենյակ, ՌՕԼՖ խորհրդի քարտուղար Ա. Ալավերդյան):

Մրցույթը տեղի կունենա 2018 թվականի հունիսի 15-ին՝ ժամը 12:00-ին, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանում: 

Թափուր պաշտոնի հավակնորդների առաջադրման, ընտրությունների անցկացման, դեկանի նշանակման և նրա հետ աշխատանքային պայմանագրի կնքման կարգը սահմանվում է ԵՊԼՀ գիտական խորհրդի կողմից հաստատված «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի կանոնադրությամբ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ԵՊԼՀ ՌՕԼՖ խորհրդի քարտուղար  Անահիտ Ալավերդյանին /հեռ.՝ 010-53-17-52, էլ. փոստ՝ an.alaverdyan@mail.ru/:

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական

 լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամ

Read more
«ԻՄ ՄՈԼՈՐԱԿԸ» ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ-ՄՐՑՈՒՅԹ

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանը Ֆրանկոֆոն հետազոտությունների միջհամալսարանական ակադեմիական նվաճումների կենտրոնի հետ համատեղ հրավիրում են մասնակցելու «Իմ մոլորակը» ստեղծագործական նախագիծ-մրցույթին:

Սիրելի՛ դպրոցականներ,

ուղեկցվելով Անտուան դե Սենտ-Էկզյուպերիի հանրահայտ հերոսի՝ փոքրիկ իշխանի «Յուրաքանչյուր մարդ իր մոլորակն ունի» արտահայտությամբ՝ Ֆրանկոֆոնիայի շաբաթվա շրջանակներում Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանը և Ֆրանկոֆոն հետազոտությունների միջհամալսարանական ակադեմիական նվաճումների կենտրոնը կազմակերպում են ֆրանսերենը՝ որպես օտար լեզու ուսումնասիրող աշակերտների համար «Իմ մոլորակը» խորագրով ստեղծագործական նախագիծ-մրցույթ, որը տեղի կունենա 2018 թվականի մայիս 15-ին՝ ժամը 14:00-ին:

Ներկայացվող աշխատանքներում պատմե՛ք ձեր մոլորակի, ձեզ շրջապատող աշխարհի,  դպրոցի, ընկերների և ուսուցիչների մասին տեղեկատվության տարբեր ձևերով՝ տեքստեր, նկարներ, տեսանյութեր՝ դրանք ներկայացնելով գրագետ ֆրանսերենով: Չմոռանաք ամեն ինչ անել գեղեցիկ և ճաշակով:

Ուշադրություն. Մրցույթին ներկայացված լավագույն աշխատանքները կստանան խրախուսական մրցանակներ:

Ստորև ներկայացնում ենք մրցույթին մասնակցելու պայմանները.

 • Մրցույթին կարող են մասնակցել միջին և ավագ դպրոցի ֆրանսերեն ուսումնասիրող աշակերտները:
 • Իր մոլորակը ներկայացնելու համար յուրաքանչյուր մասնակցին կտրվի 3-5 րոպե:
 • Աշխատանքը պետք է ներկայացվի գրագետ, գեղեցիկ ֆրանսերենով:
 • Տպավորիչ և հագեցած դիապորամա /սլայդների հավաքածու/ ստանալու համար՝ խրախուսվում է Power – Point-ի կամ համակարգչային այլ գործիքների կիրառումը:

Հարգելի՛ աշակերտներ, խնդրում ենք ձեր մասնակցությունը հաստատել համալսարանի Ակադեմիական նվաճումների կենտրոնի էլեկտրոնային հասցեով՝ center_cru@brusov.am:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել մրցույթի պատասխանատուներին.

ՖՄԱՆ կենտրոնի ղեկավար, բ.գ.թ., դոցենտ Ժակլին Մինասյան - հեռ.՝ 098 07 18 77, էլ. հասցե՝ minassianj@mail.ru:

բ.գ.թ., դոցենտ Հասմիկ Գրիգորյան – հեռ.՝ 093 40 43 13, էլ. հասցե՝ h_grigorian@yahoo.com:

81c25ed1fae2afd181163b492ab4ce3c_large Read more
ԵՊԼՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՖԵՅՍԲՈՒՔՅԱՆ ԷՋԸ ԳՈՐԾՈՒՄ Է

Հարգելի՛ գործընկերներ  և ուսանողներ,

Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ այսուհետ գործում է ԵՊԼՀ Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության ֆեյսբուքյան էջը, որին հետևելով դուք տեղեկատվություն կստանաք ԵՊԼՀ միջազգային համագործակցության, միջազգային տարբեր ծրագրերի և բուհի միջազգայնացմանը վերաբերող նորություններին:

 https://www.facebook.com/Department-of-Public-Affairs-and-International-CooperationYSULSS-341730242985121/

30171030_341731232985022_6017547091920658512_o

Read more

News and events

 • 1
 • 2
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՀՀ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԻ ՀԵՏ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՀՀ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԻ ՀԵՏ Մայիսի 24-ին Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի գրադարանի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ հանդիպում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության... Read more
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՃԱՄԲԱՐՆԵՐԻ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՃԱՄԲԱՐՆԵՐԻ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ՀԵՏ Մայիսի 23-ին Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանը հյուրընկալել էր «Հասմիկ», «Լուսաբաց», «Արագած», «Հեքիաթային կիրճ», «Լավա Աղբյուր» և «Հանքավանի Խոտոր... Read more
«ԻՄ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՏԱՆԸ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ԵՊԼՀ-ՈՒՄ «ԻՄ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՏԱՆԸ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ԵՊԼՀ-ՈՒՄ Մայիսի 22-ին Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի գրադարանի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ «Իմ իրավունքները տանը» խորագրով քննարկում, որը կազմակերպվ... Read more
ԵՊԼՀ-ՈՒՄ ԱՄՓՈՓՎՈՒՄ Է ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻՆ ԵՊԼՀ-ՈՒՄ ԱՄՓՈՓՎՈՒՄ Է ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻՆ Համալսարանական 4 տարիների ավարտն ազդարարում է ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը, որի նախապատրաստական ողջ ընթացքն անցնում է լարված ու անհանգիստ: ԵՊԼՀ-ի Սոցիալական գիտությունն... Read more
BannerBanner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner