Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Համալսարանի մասին » Կառավարման մարմիններ » Խորհուրդ

Հոգաբարձուների խորհուրդ

Նամակ գրել Տպել PDF

Հատվածներ համալսարանի կանոնադրությունից
23ԵՊԼՀ-ն կառավարվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և բուհի կանոնադրությանը համապատասխան` ինքնակառավարման հիման վրա, միանձնյա և կոլեգիալ կառավարման սկզբունքների զուգակցմամբ՝ հիմնադրի, լիազոր մարմնի, ԵՊԼՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի, ԵՊԼՀ-ի գիտական խորհրդի և ռեկտորի գործառույթների իրականացմամբ:
26. ԵՊԼՀ-ի կառավարման բարձրագույն  և հսկողություն իրականացնող մարմինը հոգաբարձուների խորհուրդն է, որի լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է: 
Հոգաբարձուների խորհուրդը ձևավորվում է ԵՊԼՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի, սովորողների, հիմնադրի և լիազոր մարմնի ներկայացուցիչներից: ԵՊԼՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի անդամների թիվը 24 է: 


ԵՊԼՀ հոգաբարձուների խորհրդի որոշումներ

ԵՊ
ԼՀ խորհրդի 2017թ.հոկտեմբերի 20-ին կայացած հ. 1 նիստի որոշում
ԵՊԼՀ խորհրդի 2017թ.նոյեմբերի 20-ին կայացած հ. 2 նիստի որոշում
ԵՊԼՀ խորհրդի 2017թ.դեկտեմբերի 5-ին կայացած հ. 3 նիստի որոշում
ԵՊԼՀ խորհրդի 2017թ.դեկտեմբերի 5-ին կայացած հ. 3.1. նիստի որոշում

ԵՊԼՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի 2018թ. մարտի 2-ին կայացած հ. 1 նիստի որոշումներ

ԵՊԼՀ խորհրդի որոշումներ

ԵՊԼՀ խորհրդի 2017թ. ապրիլի 25-ին կայացած հ.3 նիստի որոշում
ԵՊԼՀ խորհրդի 2017թ. մարտի 7-ին կայացած հ.2 նիստի որոշումներ
 

ԵՊԼՀ խորհրդի 2017թ. փետրվարի 8-ին կայացած հ.1 նիստի որոշումներ

 ԵՊԼՀ խորհրդի 2016թ. հունվարի 22-ին կայացած հ.1 նիստի որոշումներ
ԵՊԼՀ խորհրդի 2015թ. հունվարի 20-ին կայացած հ.1 նիստի որոշումներ

ԵՊԼՀ խորհրդի 2013 թվական դեկտեմբերի 27-ին կյացած հ. 1 նիստի որոշումներ
ԵՊԼՀ խորհրդի 2013 թվականի հունվարի 15-ին կայացած հ. 1 նիստի որոշումներ
ԵՊԼՀ խորհրդի 2012 թվականի հունվարի 12-ին կայացած  հ. 1 նիստի որոշումներ


ՀՀ վարչապետի 2017թ. հոկտեմբերի 4-ի N 1119-Ա որոշմամբ հաստատվել է «Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի  ներքոնշյալ կազմը .

Ավետիս  Բերբերյան 

ՀՀ Նախագահի օգնական, ԵՊԼՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ

Կարինե Աճեմյան

ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր

Աղվան Վարդանյան

ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր

Արթուր Պողոսյան

ՀՀ Մշակույթի նախարարի տեղակալ

Շավարշ Քոչարյան

ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ

Աստղիկ Միրզախանյան

ՀՀ Կառավարության աշխատակազմի սոցիալական վարչության պետ

Մանուկ Մկրտչյան

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ

Սեդրակ Սիմոնյան

ՀՀ Կառավարության աշխատակազմի սոցիալական վարչության պետի տեղակալ 

Ռոբերտ Սուքիասյան 

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության պետ

Նաիրի Հարությունյան

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար

Հովհաննես Կարապետյան

Երևանի Բ.Ժամկոչյանի անվան N 119 ավագ դպրոցի տնօրեն

Հայկ Մաղաքյան

«Գարդման Տուր» ՍՊԸ-ի տնօրեն

Սուսաննա Ասատրյան

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակա­գի­տական համալսարանի մանկավարժության և լեզուների դասա­վանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ

Էլլա Ավագյան

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահա­սարակա­գի­տական համալսարանի գերմաներենի ամբիոնի դոցենտ

Սոնյա Ապրեսովա

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակա­գի­տական համալսարանի համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի ավագ դասախոս

Էիկա Ավակովա

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակա­գի­տական համալսարանի ռուսաց և սլավոնական լեզվաբանության ամբիոնի դասախոս

Անահիտ Մկրյան

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակա­գի­տական համալսարանի եվրոպական և ասիական լեզուների ամբիոնի դասախոս

Ռուզաննա Սանդուխչյան

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակա­գի­տական համալսարանի անգլերենի հաղորդակցման և թարգ­մա­նության ամբիոնի դասախոս

Քնարիկ Աբրահամյան 

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակա­գի­տական համալսարանի ռուսաց և օտար լեզուների և միջազգային հաղորդակցությունների ֆակուլտետի ուսանող

Անի Հակոբյան

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակա­գի­տական համալսարանի թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցման ֆակուլտետի ուսանող

Մարիամ Հայրապետյան

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակա­գի­տական համալսարանի օտար լեզուների ֆակուլտետի ուսանող 

Վերգինե Մելիքյան

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակա­գի­տական համալսարանի ռուսաց և օտար լեզուների և միջազգային հաղորդակցությունների ֆակուլտետի ուսանող

Մանե Ներսիսյան

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակա­գի­տական համալսարանի ռուսաց և օտար լեզուների և միջազգային հաղորդակցությունների ֆակուլտետի ուսանող

Սոնա Սարգսյան 

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակա­գի­տական համալսարանի օտար լեզուների  ֆակուլտետի ուսանող


ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ